Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

24.01.2023
Mgr Mirosław Nawój
"Synteza totalna Calysolin IX"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

24.01.2023
mgr Katarzyna Kałahurska
"Koloidalne zawiesiny warstw zeolitów MWW i FER- preparatyka, modyfikacja i własności katalityczne"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

24.01.2023
mgr Paulina Wróbel
"Badania strukturalne oddziaływania wybranych związków trójcyklicznych z nowymi wariantami β-laktoglobuliny posiadającymi modyfikacje w rejonie kieszeni wiążącej"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

14.12.2022
mgr Marco Farinone
"Pyrrole/Pyridine Based Chromophores - Design, Synthesis and Post-synthetic Reactivity"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

14.12.2022
mgr Aleksandra Jankowska
"Porous silica systems doped with selected transition metals as catalysts for conversion of gaseous nitrogen pollutants"
Read More o Obrona pracy doktorskiej