Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

25.05.2022
mgr Jędrzej Kobylarczyk
"Modułowe podejście do syntezy wielornetalicznych materiałów molekularnych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

10.05.2022
mgr Mirosław Arczyński
"Magnetyczne i fotomagnetyczne materiały molekularne z użyciem ligandów aktywnych i biernych redoksowo"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

10.05.2022
mgr inż. Marcelina Kubicka
"Funkcjonalizowane aerożele węglowe ze źródeł odnawialnych jako materiały anodowe dla zrównoważonych technologii magazynowania energii w akumulatorach litowych (Li-ion)"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

28.04.2022
mgr Mateusz Świrski
"Synteza innowacyjnych małocząsteczkowych modulatorów immunosupresyjnego szlaku adenozyny"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

09.03.2022
mgr Monika Marosz
"Materiały o zróżnicowanej strukturze porowatej i kwasowości jako katalizatory konwersji alkoholi do eterów"
Read More o Obrona pracy doktorskiej