Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

30.06.2020
mgr Klemens Noga
"Badanie oddziaływań elektronowych w związkach molibdenu o mieszanej walencyjności metodami chemii kwantowej"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

17.05.2020
mgr Klaudia Ciura
"Nośnikowe katalizatory rozkładu N2O: nanospinel kobaltowy rozproszony na podłożach tlenkowych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

09.03.2020
mgr Tomasz Kondratowicz
"Sferyczny tlenek cyrkonu jako baza do otrzymywania materiałów aktywnych katalitycznie w dopalaniu lotnych związków organicznych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

17.02.2020
mgr Ewelina Matuszyk
"Spektroskopia ramanawska w badaniu rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby z wykorzystaniem izolowanych komórek oraz modeli komórkowych w warunkach in vitro"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

17.02.2020
mgr Aleksandra Pollap
"Nowe czujniki elektrochemiczne na bazie zolu tytanowego do celów analizy środowiskowej, farmaceutycznej i żywności"
Read More o Obrona pracy doktorskiej