Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

30.08.2023
mgr Joanna Kasprzyk-Pochopień
"Opracowanie metod przygotowania próbek i analizy proteomicznej mikropęcherzyków dla potrzeb diagnostyki medycznej"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

08.08.2023
Mgr Kasidida Yaemsunthorna
"Phase-Dependent Photocatalytic Activity of Ti0- the Role of lntrinsic and Extrinsic Factors"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

08.08.2023
Mgr Agata Żak
"Samoorganizacja bioaktywnych polimerów w środowisku wodnym i ich oddziaływanie z membranami lipidowym"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

08.08.2023
Mgr Anna Wójtowicz
"Nowoczesne techniki analizy materiału biologicznego w zastosowaniach toksykologicznosądowych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

08.08.2023
Mgr Zuzanna Majka
"Phenotypic and chemical changes in the adipose tissue in atherosclerosis and obesity analyzed using Raman techniques and complementary methods"
Read More o Obrona pracy doktorskiej