Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Aleksandra Hec-Gałązka
"Synthesis of smali molecu Ie inhibitors of the PD-1/PD-L 1 immune chekpoint interaction"

Rozprawa doktorska, streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są na stronie https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl

link do obrony na platformie MS Teams :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auWodUhdMyUdJorMJo5rXiUF0ct0nPtfTpiXM2q6YyVg1%40thread.tacv2/1715597955658?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22c9941b21-39db-46c5-95e6-f0aaa02d3844%22%7d