Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

30.08.2023
mgr Joanna Kasprzyk-Pochopień
"Opracowanie metod przygotowania próbek i analizy proteomicznej mikropęcherzyków dla potrzeb diagnostyki medycznej"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

08.08.2023
Mgr Kasidida Yaemsunthorna
"Phase-Dependent Photocatalytic Activity of Ti0- the Role of lntrinsic and Extrinsic Factors"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

08.08.2023
Mgr Agata Żak
"Samoorganizacja bioaktywnych polimerów w środowisku wodnym i ich oddziaływanie z membranami lipidowym"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

08.08.2023
Mgr Anna Wójtowicz
"Nowoczesne techniki analizy materiału biologicznego w zastosowaniach toksykologicznosądowych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

08.08.2023
Mgr Zuzanna Majka
"Phenotypic and chemical changes in the adipose tissue in atherosclerosis and obesity analyzed using Raman techniques and complementary methods"
więcej o Obrona pracy doktorskiej