Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

28.11.2022
mgr Agnieszka Rojewska
"Bioaktywne filmy na bazie bionanocelulozy do zastosowań biomedycznych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

28.11.2022
mgr Emilia Kuźniak-Glanowska
"Projektowanie i synteza nowych syntonów anion-π istotnych z punktu widzenia układów i procesów biologicznych oraz ogółu układów molekularnych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

11.11.2022
mgr Adam Sułek
"Fotogenerowanie reaktywnych form tlenu w układach homo- i heterogenicznych zawierających halogenowe porfiryny: mechanizmy i aplikacje biomedyczne"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

04.11.2022
mgr Magdalena Kowalska
"Badanie wpływu wybranych polimerowych pochodnych 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfatydyloetanoloaminy oraz lipoidu kationowego na właściwości fizykochemiczne monowarstw i dwuwarstw lipidowych w kontekście opracowania składu efektywnych nośników leków"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

25.10.2022
mgr Kamila Pyra
"Spektroskopia IR w trybie operando dedykowana do badań krakingu tworzyw sztucznych w obecności katalizatorów glinokrzemianowych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej