Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

02.09.2022
mgr Anna Grobelny
"Przewodzące nanoszczotki polimerowe o strukturze donorowo-akceptorowej"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

09.08.2022
mgr Tomasz Berniak
"Aktywność katalityczna ugrupowań N-hydroksyftalimidowych immobilizowanych na nośnikach kopalimerowych i krzemionkowych w aerobowym utlenianiu węglowodorów alkiloaromatycznych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

05.07.2022
mgr Paweł Mikrut
"Solar energy utilisation in shape- and redox-engineered photocatalytic systems"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

30.06.2022
mgr Maria Zatorska-Płachta
"Zamykanie substancji bioaktywnych w mikro- i nanostrukturach polimerowych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

29.06.2022
mgr Gabriela Grześ
"Synteza i charakterystyka fizykochemiczna skoniugowanych nanoszczotek polimerowych na bazie poli(3,4-propylenodioksytiofenu)"
Read More o Obrona pracy doktorskiej