Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

14.12.2022
mgr Aleksandra Jankowska
"Porous silica systems doped with selected transition metals as catalysts for conversion of gaseous nitrogen pollutants"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

28.11.2022
mgr Agnieszka Rojewska
"Bioaktywne filmy na bazie bionanocelulozy do zastosowań biomedycznych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

28.11.2022
mgr Emilia Kuźniak-Glanowska
"Projektowanie i synteza nowych syntonów anion-π istotnych z punktu widzenia układów i procesów biologicznych oraz ogółu układów molekularnych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

11.11.2022
mgr Adam Sułek
"Fotogenerowanie reaktywnych form tlenu w układach homo- i heterogenicznych zawierających halogenowe porfiryny: mechanizmy i aplikacje biomedyczne"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

04.11.2022
mgr Magdalena Kowalska
"Badanie wpływu wybranych polimerowych pochodnych 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfatydyloetanoloaminy oraz lipoidu kationowego na właściwości fizykochemiczne monowarstw i dwuwarstw lipidowych w kontekście opracowania składu efektywnych nośników leków"
Read More o Obrona pracy doktorskiej