Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

20.04.2024
Mgr Monika Szufla
"Synteza i charakterystyka przewodników protonowych MOF z terminalnymi grupami sulfonowymi"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

15.04.2024
Mgr Klaudia Nowakowska
"Otrzymywanie i charakterystyka strukturalna nowych wieloskładnikowych materiałów krystalicznych opartych na komponentach organicznych w wysokiej symetrii"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

21.03.2024
Mgr Mateusz Kucharek
"Wykorzystanie N,1,3-tripodstawionych 1H-pirazolo-5-amin w otrzymywaniu 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin - aspekty syntetyczne i zastosowanie jako potencjalnych nanosensorów fluorescencyjnych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

15.03.2024
Mgr Gabriela Jajko
"Właściwości sorpcyjne materiałów o strukturze Ui0-66 - rozwinięcie metod chemii obliczeniowej i komplementarne badania eksperymentalne"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

28.02.2024
Mgr Paulina Chytrosz-Wróbel
"Functionalization of polymeric biomaterial surfaces: functional groups and bioactive substances"
Read More o Obrona pracy doktorskiej