Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

27.12.2018
Mgr Jakub Dybaś
"Badania strukturalne kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

10.12.2018
Mgr Marcin Surówka
"Fotokatalityczna degradacja herbicydów na tlenku tytanu (IV) modyfikowanym solami i tlenkami metali
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

25.11.2018
Mgr Justyna Tekla
Mezolmikroporowate zeolity i zeotypy w aspekcie ich katalitycznych zastosowań w procesach transformacji węglowodorów i alkoholi
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

26.11.2017
Uchwała nr 3/X/2017
Read More o Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora