Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

20.11.2023
Mgr Monika Siuda
"Badania strukturalne oraz in silico wiązania ligandów z ugrupowaniem alifatycznym lub aromatycznym do β-laktoglobuliny posiadającej mutacje w okolicy miejsca wiążącego""
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

20.11.2023
Mgr Agnieszka Rydz
"Designing Multi-Component Organie Materials with Chromic Effects through Crystal Engineering Approach"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

16.11.2023
Mgr Agata Olszewska
"Ligandy poliazotowe w syntezie nowych związków koordynacyjnych z metalami bloku d"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

10.11.2023
Mgr Michał Magott
"Synteza i charakterystyka porowatych układów fotomagnetycznych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

10.11.2023
Mgr Gabriela Handzlik
"Heliceny w konstrukcji molekularnych materiałów magneto-optycznych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej