Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

31.01.2022
mgr Szymon Tott
"Obrazowanie ramanowskie w analizie pierwotnych komórek śródbłonka w mysim modelu niewydolności serca"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

17.01.2022
mgr Mateusz Werłos
"Fotodekarboksylacyjne podejście do związków fluorowanych o znaczeniu biologicznym"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

17.01.2022
mgr Małgorzata Janik-Hazuka
"Wielofunkcyjne nanokapsuły polisacharydowe jako platformy teranostyczne"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

30.11.2021
mgr Krzysztof Kozieł
"Funkcjonalizacja alkenów na drodze jednoelektronowych reakcji utleniania-redukcji"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

22.11.2021
mgr Ewelina Salamon
"Projektowanie katalitycznego katalizatora strukturalnego do dopalania metanu: katalizator, kinetyka, wypełnienie"
Read More o Obrona pracy doktorskiej