Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

29.06.2022
mgr Gabriela Grześ
"Synteza i charakterystyka fizykochemiczna skoniugowanych nanoszczotek polimerowych na bazie poli(3,4-propylenodioksytiofenu)"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

21.06.2022
mgr Aleksandra Borek-Dorosz
"Obrazowanie wewnątrzkomórkowej dystrybucji oraz ocena działania wybranych substancji egzogennych na komórki z wykorzystaniem technik mikroskopii ramanowskiej"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

04.06.2022
mgr Magdalena Świądro-Piętoń
"Ocena poziomów leków psychotropowych i wybranych markerów w grupie pacjentów z chorobą dwubiegunową, depresją i depresją lekooporną. Badania kliniczne"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

30.05.2022
mgr Ilona Gurgul
"Badania właściwości polipirydylowych kompleksów rutenu pod kątem ich wykorzystania w terapiach przeciwprzerzutowych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

25.05.2022
mgr Jędrzej Kobylarczyk
"Modułowe podejście do syntezy wielornetalicznych materiałów molekularnych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej