Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

07.11.2023
Mgr Anna Jasińska
"Synteza i badanie trwałości kompleksów wanadu z ligandami organicznymi posiadającymi donorowy atom azotu"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

28.10.2023
Mgr Leszek Malec
"Experimental and in silico study of polar crystals"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

21.10.2023
Mgr Camillo Hudy
"Nanostrukturalne katalizatory na bazie spinelu kobaltowego: relacja pomiędzy strukturą a właściwościami redoksowymi i katalitycznymi w procesach z udziałem małych cząsteczek o znaczeniu środowiskowym"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

21.10.2023
Mgr Krystyna Mika
"Synteza nanostrukturalnych warstw tlenku cynku metodą anodowego utleniania oraz charakterystyka ich właściwości do zastosowań fotoelektrochemicznych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

21.10.2023
Mgr Joanna Grudzień
"Otrzymywanie i charakterystyka biofilmów na bazie mikroorganizmów przyjaznych człowiekowi na podłożach przewodzących"
Read More o Obrona pracy doktorskiej