Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

02.01.2024
Mgr Magdalena Żarnik
"Design, synthesis, and activity evaluation of smali-molecule inhibitors of PD-1/PD-L1 interaction"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

11.12.2023
Mgr Weronika Strzempek
"Właściwości wybranych materiałów MOF jako nośników leków"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

04.12.2023
Mgr Maria Pajda
"Budowa i właściwości mechaniczne nanomateriałów węglowych oraz ich analiza spektroskopowa"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

27.11.2023
Mgr Patryk Własiuk
"Evaluation and interpretation of analytical data - the likelihood ratio and chemometrics for forensic and medical purposes"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

27.11.2023
Mgr Maciej Strzempek
"Badanie metodami obliczeniowymi procesów sorpcji i dyfuzji cząsteczek lekkich węglowodorów w zeolicie ZSM-5"
Read More o Obrona pracy doktorskiej