Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osiągnięcia

Dr Dominika Pawcenis laureatką programu NAWA im. M. Bekkera

05.01.2021
Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) im. Mieczysława Bekkera ma na celu wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.
więcej o Dr Dominika Pawcenis laureatką programu NAWA im. M. Bekkera

Nagrody im. dra Jana Zygmunta Robla za prace dyplomowe przygotowane na Wydziale Chemii UJ

23.12.2020
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie od 1992 roku przyznaje nagrodę imienia Dra Jana Zygmunta Robla za najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, licencjacką lub dyplomową w dziedzinie nauk sądowych. Konkurs ma na celu popularyzację nauk sądowych, szczególnie zagadnień współczesnej kryminalistyki, chemii, toksykologii, biologii, genetyki, psychiatrii i psychologii sądowej, a także rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych oraz promocję autorów najciekawszych prac z tych dyscyplin.
więcej o Nagrody im. dra Jana Zygmunta Robla za prace dyplomowe przygotowane na Wydziale Chemii UJ

Prof. Brindell i Prof. Podgajny laureatami polsko-francuskiego programu badań naukowych PHC Polonium

14.12.2020
więcej o Prof. Brindell i Prof. Podgajny laureatami polsko-francuskiego programu badań naukowych PHC Polonium

Nagroda PTCh im. prof. Wojciecha Świętosławskiego dla prof. dr hab. Małgorzaty Barańskiej

14.12.2020
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 2013 r. przyznaje nagrodę im. prof. Wojciecha Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii, technologii chemicznej i nauk pokrewnych. W ramach konkursu przyznawana jest również nagroda specjalna, której laureaci to naukowcy szczególnie zasłużeni dla rozwoju polskiej chemii, zarówno w sensie badawczym jak i popularyzatorskim.
więcej o Nagroda PTCh im. prof. Wojciecha Świętosławskiego dla prof. dr hab. Małgorzaty Barańskiej

Projekt ATOMIN 2.0

30.11.2020
Projekt ATOMIN 2.0 Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej wśród laureatów projektów inwestycyjnych POIR
Projekt Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki (ATOMIN 2.0) o wartości brutto około 97 milionów złotych został zakwalifikowany do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.2. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału istniejącego parku aparaturowego zespołu laboratoriów Wydziału Chemii oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do realizacji przełomowych programów badawczych w dziedzinie projektowania zaawansowanych materiałów o dedykowanych właściwościach.
więcej o Projekt ATOMIN 2.0