Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukces Wydziału Chemii UJ w rankingu PERSPEKTYWY 2024!

Kierunek CHEMIA prowadzony przez Wydział Chemii UJ po raz kolejny został sklasyfikowany na pierwszym miejscu w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy! Wśród najlepszych kierunków studiów aż 15 realizowanych jest na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 74 kierunki. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich ponad 1700 pozycji, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

W tegorocznej edycji Uniwersytet Jagielloński zajął drugą lokatę w zestawieniu najlepszych uczelni.

Wydział Chemii UJ aktualnie prowadzi rekrutację na studia na kierunkach:

  • Chemia (studia I i II stopnia)
  • Chemia medyczna (studia I i II stopnia)
  • Chemia zrównoważonego rozwoju (studia I i II stopnia)

Szczegóły oferty: irk.uj.edu.pl

Więcej o rankingu Perspektywy: ranking.perspektywy