Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium Ministra Nauki dla dr. Łukasza Woźniaka

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Wieczorek przyznał stypendia 228 wybitnym, młodym naukowcom. Jak poinformował resort nauki, do konkursu wpłynęło 1708 wniosków o przyznanie stypendium. Były one oceniane przez zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową - w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. Wyłaniając kandydatów do stypendium, stosowano podejście wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych, które polega na przyznawaniu w dyscyplinach podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny.

Miło nam poinformować, że wśród 16 wyróżnionych młodych badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazł się dr Łukasz Woźniak z Zespołu Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej Zakładu Chemii Organicznej.

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o ich przyznanie.

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie ministerstwa.