Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant MINIATURA 8 dla dr Ilony Gurgul

Narodowe Centrum Nauki opublikowało drugą listę rankingową konkursu MINIATURA 8. Tym razem dofinansowanie otrzymało dwoje naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród laureatów znalazła się dr Ilona Gurgul z Zespołu Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej Zakładu Chemii Nieorganicznej, która realizować będzie projekt pn. Badanie zawartości metali przejściowych w komórkach senescentnych w związku z rozwojem idiopatycznego włóknienia płuc. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 49 500zł.

Konkurs MINIATURA ma na celu wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego ósmej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 złotych na okres 12 miesięcy. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę.

Serdecznie gratulujemy!

Lista wszystkich laureatów konkursu Miniatura dostępna jest na stronie NCN.