Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejne granty NCN dla badaczy z Wydziału Chemii UJ

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło, że dzięki zwiększeniu finansowania zostaną zrealizowane wszystkie projekty z list rezerwowych w programach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13. Przyznanie finansowania było możliwe dzięki zwiększeniu budżetu Narodowego Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwotę 200 milionów złotych w 2024 roku.

Z radością informujemy, że sfinansowane zostaną dwa projekty złożone przez naukowców Wydziału Chemii UJ.

W ramach konkursu MAESTRO 15 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe, zostanie zrealizowany projekt pn. „Szczotki polimerowe o zaawansowanej architekturze - nanowarstwy (foto/pół/nad)przewodzące/Polymer brushes with advanced architecture – (photo/semi/super)conductive nanolayers”, którym kierować będzie prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny. Dofinansowanie projektu wynosi 4 728 700,00 zł.

Drugim projektem, który został zakwalifikowany do finansowania jest projekt pn. „Projektowanie i inżynieria elektrokatalizatorów 3DOM OER/ORR do zintegrowanych fotowoltaicznych akumulatorów cynkowo-powietrznych/Design and engineering of 3DOM OER/ORR electrocatalysts for PV-integrated photo rechargeable zinc-air batteries”, którego autorem jest dr Taymaz Tabari. Projekt uzyskał finansowanie w wysokości 2 030 688,00 zł w ramach konkursu Sonata Bis 13 - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

Serdecznie gratulujemy!

Pełne listy konkursowe dostępne są na stronie NCN