Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

22.02.2023
Mgr Gabriela Całka-Kuc
"Enancjoselektywna wewnątrzcząsteczkowa reakcja Rauhuta-Currier indukowana selenolanami litu"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

24.01.2023
Mgr Mirosław Nawój
"Synteza totalna Calysolin IX"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

24.01.2023
mgr Katarzyna Kałahurska
"Koloidalne zawiesiny warstw zeolitów MWW i FER- preparatyka, modyfikacja i własności katalityczne"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

24.01.2023
mgr Paulina Wróbel
"Badania strukturalne oddziaływania wybranych związków trójcyklicznych z nowymi wariantami β-laktoglobuliny posiadającymi modyfikacje w rejonie kieszeni wiążącej"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

14.12.2022
mgr Marco Farinone
"Pyrrole/Pyridine Based Chromophores - Design, Synthesis and Post-synthetic Reactivity"
Read More o Obrona pracy doktorskiej