Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

16.05.2024
Mgr Przemysław Gajda-Morszewski
"Badanie nad enkapsulacją laktoferyny wysyconej jonami metali oraz jej koenkapsulacji z polipirydylowym kompleksem rutenu"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

16.05.2024
Mgr Magdalena Lupa-Myszkowska
"Opracowanie post-syntetycznej modyfikacji sieci MOF z podejściem mechanochemicznym w celu indukowania i kontroli przewodnictwa protonowego"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

06.05.2024
Mgr Aleksandra Hec-Gałązka
"Synthesis of smali molecu Ie inhibitors of the PD-1/PD-L 1 immune chekpoint interaction"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

06.05.2024
Mgr Magdalena Gurgul
"Opracowanie metod otrzymywania nowego typu nanostrukturalnych elektrod SnOx do zastosowań fotoelektrochemicznych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

20.04.2024
Mgr Monika Szufla
"Synteza i charakterystyka przewodników protonowych MOF z terminalnymi grupami sulfonowymi"
Read More o Obrona pracy doktorskiej