Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

22.02.2023
Mgr Gabriela Całka-Kuc
"Enancjoselektywna wewnątrzcząsteczkowa reakcja Rauhuta-Currier indukowana selenolanami litu"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

24.01.2023
Mgr Mirosław Nawój
"Synteza totalna Calysolin IX"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

24.01.2023
mgr Katarzyna Kałahurska
"Koloidalne zawiesiny warstw zeolitów MWW i FER- preparatyka, modyfikacja i własności katalityczne"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

24.01.2023
mgr Paulina Wróbel
"Badania strukturalne oddziaływania wybranych związków trójcyklicznych z nowymi wariantami β-laktoglobuliny posiadającymi modyfikacje w rejonie kieszeni wiążącej"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

14.12.2022
mgr Marco Farinone
"Pyrrole/Pyridine Based Chromophores - Design, Synthesis and Post-synthetic Reactivity"
więcej o Obrona pracy doktorskiej