Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

15.04.2024
Mgr Klaudia Nowakowska
"Otrzymywanie i charakterystyka strukturalna nowych wieloskładnikowych materiałów krystalicznych opartych na komponentach organicznych w wysokiej symetrii"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

21.03.2024
Mgr Mateusz Kucharek
"Wykorzystanie N,1,3-tripodstawionych 1H-pirazolo-5-amin w otrzymywaniu 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin - aspekty syntetyczne i zastosowanie jako potencjalnych nanosensorów fluorescencyjnych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

15.03.2024
Mgr Gabriela Jajko
"Właściwości sorpcyjne materiałów o strukturze Ui0-66 - rozwinięcie metod chemii obliczeniowej i komplementarne badania eksperymentalne"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

28.02.2024
Mgr Paulina Chytrosz-Wróbel
"Functionalization of polymeric biomaterial surfaces: functional groups and bioactive substances"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

06.02.2024
Mgr Paweł Pakulski
"Polydioxothiadiazoles: new platform for true molecular multivalency"
więcej o Obrona pracy doktorskiej