Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Panele

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Panele specjalizacyjne

Analityka w ochronie środowiska i zdrowia

Programy paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2015/2016

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemometria 15W+15S 3
Kalibracja analityczna 15W 1
Analityka środowiska 30W+30S 6
Toksykologia środowiska 30W 2
Analiza farmaceutyczna 15W 1
Metody instrumentalne w analizie środowiskowej i farmaceutycznej 60L 6
Katalityczne ograniczanie zanieczyszczeń wody i powietrza 15W 1
Pracownia specjalizacyjna 60S 5
Wykłady do wyboru 30W 3
Razem: 315 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Toksykologia kliniczna 30W 3
Wykłady do wyboru 30W 3
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500C 48
Razem: 620 58
 

Program paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemometria 15W+15S 3
Kalibracja analityczna 15W 1
Analityka środowiska 30W+30S 6
Toksykologia środowiska 30W 2
Analiza farmaceutyczna 15W 1
Metody instrumentalne w analizie środowiskowej i farmaceutycznej 60L 6
Katalityczne ograniczanie zanieczyszczeń wody i powietrza 15W 1
Pracownia specjalizacyjna 60S 5
Wykłady do wyboru 30W 3
Razem: 315 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Toksykologia kliniczna 30W 3
Wykłady do wyboru 30W 3
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500C 48
Razem: 620 58
 

Chemia sądowa

Program paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemometria 15W+15S 3
Kalibracja analityczna 15W 1
Metody analityczne w chemii sądowej 30W+15S 4
Zastosowanie metod i technik analitycznych w badaniach sądowych 60L 6
Od śladu do opini - teoria i praktyka 15W 1
Toksykologia sądowa 30W 2
Fizykochemia kryminalistyczna 30W 3
Pracownia specjalizacyjna 60L 5
Wykłady do wyboru 30W 3
Razem: 315 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Toksykologia kliniczna 30W 3
Wykłady do wyboru 30W 3
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58
 

Chemia biologiczna

Programy paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2015/2016

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Biochemia 60W 6
Chemia bionieorganiczna 15W+15S 2
Struktura i funkcja małych cząsteczek 15W 1
Krystalografia makrocząsteczek 15W 1
Biochemia fizyczna 30L 3
Biochemiczna analiza instrumentalna 60L 6
Pracownia specjalizacyjna 45L 4
Wykłady do wyboru 45W 5
Razem: 300 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Biofizyka 15S 1
Zarys chemii leków 30W 2
Struktura i funkcja białek 15W 1
Wykłady do wyboru 30W 2
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 650 58
 

Program paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Biochemia 60W 6
Chemia bionieorganiczna 15W+15S 2
Struktura i funkcja małych cząsteczek 15W 1
Krystalografia makrocząsteczek 15W 1
Biochemia fizyczna 30L 3
Biochemiczna analiza instrumentalna 60L 6
Pracownia specjalizacyjna 45L 4
Wykłady do wyboru 45W 5
Razem: 300 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Biofizyka 15S 1
Zarys chemii leków 30W 2
Struktura i funkcja białek 15W 1
Wykłady do wyboru 30W 2
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 650 58
 

Chemia nowych materiałów molekularnych

Programy paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2015/2016

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Metody badań struktur polikryształów 15W 2
Metody badań struktur polikryształów - laboratorium 15L 1
Nieorganiczne materiały molekularne 15W+15S 3
Samo-organizacja struktur krystalicznych - grupy przestrzenne 15W+15K 3
Elementy teorii ciała stałego 30W 3
Modelowanie układów chemicznych metodami dynamiki molekularnej 15W+30L 5
Rentgenowska analiza strukturalna monokryształów 30L 3
Pracownia specjalizacyjna panelu Chemia nowych materiałów molekularnych 75L 4
Wykłady do wyboru 60W 4
Razem: 330 28

 

Wykłady do wyboru - I rok
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Fotochemia związków koordynacyjnych 15W+15S 3
Mechanizmy reakcji związków koordynacyjnych 30W 3
Magnetyzm molekularny 15W 2
Struktura kryształów wybranych związków organicznych 15W+15S 3
Fotomateriały 15W 2

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wykłady do wyboru 60W 6
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58

 

Wykłady do wyboru - II rok
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Projektowanie struktur krystalicznych o zadanych właściwościach 15W+15S 3
Właściwości fizyczne a struktura kryształów 15W+15L 3
Fotokataliza i fotomateriały 15W+15S 3
Nanomateriały 15W 1
 

Program paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Metody badań struktur polikryształów 15W 2
Metody badań struktur polikryształów - laboratorium 15L 1
Nieorganiczne materiały molekularne 15W+15S 3
Samo-organizacja struktur krystalicznych - grupy przestrzenne 15W+15K 3
Elementy teorii ciała stałego 30W 3
Modelowanie układów chemicznych metodami dynamiki molekularnej 15W+30L 5
Rentgenowska analiza strukturalna monokryształów 30L 3
Pracownia specjalizacyjna panelu Chemia nowych materiałów molekularnych 75L 4
Wykłady do wyboru 60W 4
Razem: 330 28

 

Wykłady do wyboru - I rok
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Fotochemia związków koordynacyjnych 15W+15S 3
Mechanizmy reakcji związków koordynacyjnych 30W 3
Magnetyzm molekularny 15W 2
Struktura kryształów wybranych związków organicznych 15W+15S 3
Fotomateriały 15W 2

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wykłady do wyboru 60W 6
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58

 

Wykłady do wyboru - II rok
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Projektowanie struktur krystalicznych o zadanych właściwościach 15W+15S 3
Właściwości fizyczne a struktura kryształów 15W+15L 3
Fotokataliza i fotomateriały 15W+15S 3
Nanomateriały 15W 1
 

Nanochemia i kataliza

Programy paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2015/2016

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Kataliza heterogeniczna 30W 3
Metody badawcze w katalizie i chemii powierzchni 15W 1
Materiały mikro i mezoporowate 30W 3
Spektroskopia IR i EPR 15W+15S 2
Modelowanie molekularne materiałów 30S 3
Seminarium specjalizacyjne 30S 3
Pracownia specjalizacyjna 120L 9
Wykłady do wyboru 45W 4
Razem: 330 29

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Fotokataliza i fotomateriały 15W+15S 3
Nanomateriały 15W 1
Wykłady do wyboru 15W 2
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58
 

Program paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Kataliza heterogeniczna 30W 3
Metody badawcze w katalizie i chemii powierzchni 15W 1
Materiały mikro i mezoporowate 30W 3
Spektroskopia IR i EPR 15W+15S 2
Modelowanie molekularne materiałów 30S 3
Seminarium specjalizacyjne 30S 3
Pracownia specjalizacyjna 120L 9
Wykłady do wyboru 45W 4
Razem: 330 29

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Fotokataliza i fotomateriały 15W+15S 3
Nanomateriały 15W 1
Wykłady do wyboru 15W 2
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58
 

Kataliza przemysłowa i adsorbenty

Programy paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2015/2016

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Kataliza przemysłowa 30W+30S+90L 13
Metoda charakteryzacji katalizatorów 15W+15S+75L 9
Reaktory chemiczne 15W 1
Nowe materiały w katalizie heterogenicznej 15W+15S+30L 5
Razem: 330 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wykłady do wyboru 60W 6
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58
 

Program paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Kataliza przemysłowa 30W+30S+90L 13
Metoda charakteryzacji katalizatorów 15W+15S+75L 9
Reaktory chemiczne 15W 1
Nowe materiały w katalizie heterogenicznej 15W+15S+30L 5
Razem: 330 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wykłady do wyboru 60W 6
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58
 

Polimery i kompozyty

Programy paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2015/2016

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemia polimerów 30W+30C+90L 12
Metody charakteryzacji polimerów 15W+75L 8
Technologia materiałów polimerowych 15W+30L 4
Polimery hydrofilowe i naturalne 30W+15C 4
Razem: 330 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wykłady do wyboru 60W 6
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58
 

Program paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemia polimerów 30W+30C+90L 12
Metody charakteryzacji polimerów 15W+75L 8
Technologia materiałów polimerowych 15W+30L 4
Polimery hydrofilowe i naturalne 30W+15C 4
Razem: 330 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wykłady do wyboru 60W 6
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58
 

Chemia teoretyczna i komputerowa

Programy paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2015/2016

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Współczesna chemia teoretyczna - wprowadzenie do pracowni specjalizacyjnej 30W 2
Pracownia specjalizacyjna 120L 8
Zajęcia specjalizacyjne do wyboru (30 h spoza panelu) 90W+90L 18
Razem: 315 28

 

Kursy do wyboru
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Elementy teorii ciała stałego 30W 3
Zaawansowane modelowanie molekularne 30W 3
Samoorganizacja w układach chemicznych i biologicznych 30W 3
Teoretyczna spektroskopia chemiczna 30W 3
Teoria ekscytonów 30W 3
Teoria funkcjonałów gęstości i zaawansowane metody chemii kwantowej 30W 3
Zastosowanie teorii informacji w chemicznej interpretacji struktury elektronowej 30W 3
Budowa i obsługa oprogramowania do modelowania molekularnego 45L 4
Zaawansowane modelowanie molekularne - laboratorium 45L 5
Techniki programowania obliczeń naukowych w języku C++ 45L 5
Zaawansowane programowanie w FORTRANIE 45L 4
Modelowanie układów chemicznych metodami dynamiki molekularnej 15W+30L 5
Oprócz tego można wybrać kursy z Matematyki, Fizyki, Informatyki    

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wykłady do wyboru 60W 6
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58
 

Program paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Współczesna chemia teoretyczna - wprowadzenie do pracowni specjalizacyjnej 30W 2
Pracownia specjalizacyjna 120L 8
Zajęcia specjalizacyjne do wyboru (30 h spoza panelu) 90W+90L 18
Razem: 315 28

 

Kursy do wyboru
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Elementy teorii ciała stałego 30W 3
Zaawansowane modelowanie molekularne 30W 3
Samoorganizacja w układach chemicznych i biologicznych 30W 3
Teoretyczna spektroskopia chemiczna 30W 3
Teoria ekscytonów 30W 3
Teoria funkcjonałów gęstości i zaawansowane metody chemii kwantowej 30W 3
Zastosowanie teorii informacji w chemicznej interpretacji struktury elektronowej 30W 3
Budowa i obsługa oprogramowania do modelowania molekularnego 45L 4
Zaawansowane modelowanie molekularne - laboratorium 45L 5
Techniki programowania obliczeń naukowych w języku C++ 45L 5
Zaawansowane programowanie w FORTRANIE 45L 4
Modelowanie układów chemicznych metodami dynamiki molekularnej 15W+30L 5
Oprócz tego można wybrać kursy z Matematyki, Fizyki, Informatyki    

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wykłady do wyboru 60W 6
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58
 

Fotochemia i spektroskopia optyczna

Programy paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2015/2016

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Fotochemia w biologii i medycynie 15W 1
Mechanizmy reakcji fotochemicznych i procesów fotokatalitycznych 30W 3
Fotochemia w układach mikroheterogenicznych 15W 1
Fotochemia stosowana 15W 1
Spektroskopia ciała stałego 30W 3
Spektroskopia oscylacyjna w biologii i medycynie 15W 1
Analiza faktorowa w chemii 15W 1
Metody luminescencyjne w badaniach biologicznych i materiałowych 30W 3
Spektroskopia wiązania wodorowego 30W 3
Fotochemia i spektroskopia optyczna - laboratorium 84L 7
Fotochemia i spektroskopia optyczna - seminarium specjalizacyjne 15S 1
Wykłady do wyboru 30W 3
Razem: 324 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wybrane zagadnienia spektroskopii oscylacyjnej 15W 2
Zjawiska przeniesienia elektronu i protonu 15W 1
Wykłady do wyboru 30W 3
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58

 

Wykłady do wyboru
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Biospektroskopia 30W 3
Wybrane zagadnienia spektroskopii molekularnej 30W 3
Aparatura spektroskopowa 15W 1
Fotomateriały 15W 2
Fotopolimeryzacja i fotosieciowanie 15W 2
Spektroskopowe metody badania powierzchnii 15W 1
Methods of spectroscopic imaging of biological samples 15W+15S 3
Optical and spectroscopic instrumentation in micro- and nano-scale studies 15W 2
 

Program paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Fotochemia w biologii i medycynie 15W 1
Mechanizmy reakcji fotochemicznych i procesów fotokatalitycznych 30W 3
Fotochemia w układach mikroheterogenicznych 15W 1
Fotochemia stosowana 15W 1
Spektroskopia ciała stałego 30W 3
Spektroskopia oscylacyjna w biologii i medycynie 15W 1
Analiza faktorowa w chemii 15W 1
Metody luminescencyjne w badaniach biologicznych i materiałowych 30W 3
Spektroskopia wiązania wodorowego 30W 3
Fotochemia i spektroskopia optyczna - laboratorium 84L 7
Fotochemia i spektroskopia optyczna - seminarium specjalizacyjne 15S 1
Wykłady do wyboru 30W 3
Razem: 324 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wybrane zagadnienia spektroskopii oscylacyjnej 15W 2
Zjawiska przeniesienia elektronu i protonu 15W 1
Wykłady do wyboru 30W 3
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58

 

Wykłady do wyboru
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Biospektroskopia 30W 3
Wybrane zagadnienia spektroskopii molekularnej 30W 3
Aparatura spektroskopowa 15W 1
Fotomateriały 15W 2
Fotopolimeryzacja i fotosieciowanie 15W 2
Spektroskopowe metody badania powierzchnii 15W 1
Methods of spectroscopic imaging of biological samples 15W+15S 3
Optical and spectroscopic instrumentation in micro- and nano-scale studies 15W 2
 

Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii

Programy paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Fizykochemia układów zdyspergowanych 15W 1
Wprowadzenie do nanotechnologii i metod syntezy nanostrukturalnych materiałow 30W 2
Metody statystyczne w opracowaniu wyników eksperymentu chemicznego 15W 1
Mikroskopowe i spektroskopowe metody badania powierzchni nanostruktur 30W 2
Polimery dla potrzeb nanotechnologii 30W 2
Eksperymentalne metody fizykochemiczne w nanotechnologii - laboratorium 150L 13
Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii - seminarium specjalizacyjne 30S 4
Fizykochemia nanostrukuralnych warstw powierzchniowych 15W 1
Wykłady do wyboru 15W 2
Razem: 330 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Współczesne metody elektroanalizy stosowane w chemii i ochronie środowiska 15W 2
Wykłady do wyboru 30W 4
Seminarium magisterskie 60S 4
Razem: 620 58

 

Wykłady do wyboru
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Praktyczne aspekty elektrochemii - obligatoryjnie 15W 1
Elektrochemia roztworów elektrolitów 15W 1
Fotochemia w układach mikroheterogenicznych 15W 1
Metody luminescencyjne w badaniach biologicznych i materiałowych 30W 3
Układy polimerowe i hybrydowe dla potrzeb chemii biomedycznej 30W 2

Nowoczesna synteza i fizykochemia organiczna

Programy paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/2019

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Zastosowanie metali w syntezie organicznej 30W 3
Mechanizmy reakcji w chemii organicznej 15W+15S 3
Analiza retrosyntetyczna 30S 3
Reakcje pericykliczne 15W 1
Chemia związków heterocyklicznych 15W 1
Nowoczesna synteza stereoselektywna 30W 3
Zastosowanie metod NMR do ustalania struktury połączeń organicznych 15K 2
Pracownia specjalizacyjna 150L 11
Magnetyczny rezonans jądrowy: zasady i stosowanie 15W 1
Razem: 330 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wykłady do wyboru 60W 6
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58

 

Wykłady do wyboru
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemia supramolekularna 30W 3
 

Program paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Zastosowanie metali w syntezie organicznej 30W 3
Mechanizmy reakcji w chemii organicznej 15W+15S 3
Analiza retrosyntetyczna 30S 3
Reakcje pericykliczne 15W 1
Chemia związków heterocyklicznych 15W 1
Principles and application of stereoselective synthesis 30W 3
Zastosowanie metod NMR do ustalania struktury połączeń organicznych 15K 2
Pracownia specjalizacyjna 150L 11
Magnetyczny rezonans jądrowy: zasady i stosowanie 15W 1
Razem: 330 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wykłady do wyboru 60W 6
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58

 

Wykłady do wyboru
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemia supramolekularna 30W 3
 

Chemia środowiska

Programy paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2015/2016

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemiczne technologie w ochronie środowiska 30W 3
Chemiczne technologie w ochronie środowiska - laboratorium 90L 5
Chemiczny monitoring środowiska 45W+15C 5
Ekologiczne skutki chemizacji rolnictwa 30W 3
Wpływ przemysłu na środowisko 45W 3
Współczesne wyzwania chemii środowiska 30W 3
Pracownia specjalizacyjna 60L 6
Razem: 345 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wykłady do wyboru 60W 6
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58

 

Wykłady do wyboru
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Rekultywacja terenów przekształconych 30W 3
Wybrane zagadnienia z bromatologii 30W 3
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych 30W 3
Surfaktanty a środowisko - aplikacje i zagrozenia 30W 3
 

Program paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Chemiczne technologie w ochronie środowiska 30W 3
Chemiczne technologie w ochronie środowiska - laboratorium 90L 5
Chemiczny monitoring środowiska 45W+15C 5
Agrochemia i chemi żywności 30W 3
Wpływ przemysłu na środowisko 45W 3
Współczesne wyzwania chemii środowiska 30W 3
Pracownia specjalizacyjna 60L 6
Razem: 345 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wykłady do wyboru 60W 6
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58

 

Wykłady do wyboru
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Rekultywacja terenów przekształconych 30W 3
Wybrane zagadnienia z bromatologii 30W 3
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych 30W 3
Surfaktanty a środowisko - aplikacje i zagrozenia 30W 3
 

Chemia i monitoring środowiska

Programy paneli dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/2019

Rok I semestr 2
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Współczesne wyzwania chemii środowiska 30W 3
Monitoring powietrza, wód i gleb 30W 3
Monitoring środowiska - zajęcia terenowe 30C 2
Bezpieczeństwo w miejscu pracy 30L 2
Technologia i inżynieria chemiczna w ochronie środowiska 45L 3
Zaawansowane techniki eksperymentalne w chemii środowiska 60L 6
Agrochemia i chemii żywności 30W 3
Substancje szkodliwe dla środowiska w żywności i kosmetykach 15W+30L 3
Surfaktanty a środowisko - aplikacje i zagrożenia 30W 3
Razem: 330 28

 

Rok II semestr 3 i 4
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Wykłady do wyboru 60W 6
Seminarium magisterskie 60S 4
Pracownia magisterska 500 48
Razem: 620 58

 

Wykłady do wyboru
Przedmiot Ilość godzin/rodzaj zajęć punkty ECTS
Glycochemistry 15W 3