Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

03.12.2019
Mgr Damian Chlebda
"Rozwój i zastosowanie metod in situ i operando spektroskopii molekularnej i mikroskopii sił atomowych do badań katalizatorów tlenkowych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

28.10.2019
Mgr Joanna Kapusta-Kołodziej
"Badanie procesu syntezy nanoporowatego tlenku tytanu (Ti02) na drodze elektrochemicznego utleniania w aspekcie jego wykorzystania jako potencjalnego materiału o aktywności fotoelektrochemicznej"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

15.10.2019
Mgr inż. Michał Pacia
"Aktywacja cząsteczek 02, H20 l H202 w procesach fotoindukowanego przeniesienia elektronu"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

15.10.2019
Mgr Anna Brudzisz
"Wykorzystanie anodowych membran tlenku glinu uzyskiwanych na drodze szoku potencjałowego do otrzymywania nanostrukturalnych elektrod Ag oraz AgPd mających zastosowanie w redukcji halogenków alifatycznych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

23.09.2019
Mgr Katarzyna Rzęsikowska
"Conformational and methodological aspects of selected GPCRs' molecular docking studies for improvement of computer-aided drug design"
więcej o Obrona pracy doktorskiej