Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Postępowanie habilitacyjne

21.01.2020
Dr Szymon Chorąży
Kompleksy cyjanowe metali przejściowych w konstrukcji fotoluminescencyjnych magnesów molekularnych i unikalnych układów spin crossover
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Obrona pracy doktorskiej

03.01.2020
mgr Marzena Mach
"Badanie oddziaływań wybranych kationowych pochodnych fosfatydylocholiny z lipidowymi składnikami bakteryjnych i zwierzęcych błon komórkowych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

02.01.2020
mgr Joanna Odrobińska
"Kapsuły polimerowe z ciekłym olejowym rdzeniem jako potencjalne mikro-nanoreaktory chemiczne"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

02.01.2020
mgr inż. Andrzej Baliś
"Hybrydowe materiały polimerowonieorganiczne na bazie mezoporowatych cząstek krzemionkowych ze stałym rdzeniem - wielofunkcyjne nośniki i mikroreaktory"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

10.12.2019
Mgr Katarzyna Kłysik-Trzciańska
"Nowe polielektrolitowe inhibitory wirusa HSV-1"
więcej o Obrona pracy doktorskiej