Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

07.11.2023
Mgr Anna Jasińska
"Synteza i badanie trwałości kompleksów wanadu z ligandami organicznymi posiadającymi donorowy atom azotu"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

28.10.2023
Mgr Leszek Malec
"Experimental and in silico study of polar crystals"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

21.10.2023
Mgr Camillo Hudy
"Nanostrukturalne katalizatory na bazie spinelu kobaltowego: relacja pomiędzy strukturą a właściwościami redoksowymi i katalitycznymi w procesach z udziałem małych cząsteczek o znaczeniu środowiskowym"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

21.10.2023
Mgr Krystyna Mika
"Synteza nanostrukturalnych warstw tlenku cynku metodą anodowego utleniania oraz charakterystyka ich właściwości do zastosowań fotoelektrochemicznych"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

21.10.2023
Mgr Joanna Grudzień
"Otrzymywanie i charakterystyka biofilmów na bazie mikroorganizmów przyjaznych człowiekowi na podłożach przewodzących"
więcej o Obrona pracy doktorskiej