Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

09.09.2019
Mgr Piotr Goszczycki
"Optymalizacja właściwości spektralnych pochodnych pirolo[2,3-b]pirazyny poprzez modyfikacje strukturalne"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Postępowanie habilitacyjne

04.09.2019
Dr Marcin Mazur
Zwiększenie efektywności metod opisu struktury elektronowej oraz własności elektrostatycznych układów molekularnych.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

04.09.2019
Dr Marcin Wieczorek
Zaawansowane metody kalibracyjne w analizie przepływowej.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

04.09.2019
Dr Łukasz Orzeł
Mechanizmy reakcji kompleksów tetrapirolowych w kontekście zastosowań katalitycznych, środowiskowych i medycznych.
więcej o Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

04.09.2019
Dr Paweł Szlachcic
1H-Pirazolo[3,4-b]chinoliny i 1H-pirazolo[3,4-b]chinoksaliny, ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych fluorowanych- struktura, synteza i wybrane właściwości.
więcej o Postępowanie habilitacyjne