Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

31.01.2022
mgr Szymon Tott
"Obrazowanie ramanowskie w analizie pierwotnych komórek śródbłonka w mysim modelu niewydolności serca"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

17.01.2022
mgr Mateusz Werłos
"Fotodekarboksylacyjne podejście do związków fluorowanych o znaczeniu biologicznym"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

17.01.2022
mgr Małgorzata Janik-Hazuka
"Wielofunkcyjne nanokapsuły polisacharydowe jako platformy teranostyczne"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

30.11.2021
mgr Krzysztof Kozieł
"Funkcjonalizacja alkenów na drodze jednoelektronowych reakcji utleniania-redukcji"
więcej o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

22.11.2021
mgr Ewelina Salamon
"Projektowanie katalitycznego katalizatora strukturalnego do dopalania metanu: katalizator, kinetyka, wypełnienie"
więcej o Obrona pracy doktorskiej