Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

09.01.2021
mgr Ewelina Wiercigroch
"Projektowanie nanoczujników SERS do detekcji markerów chorobowych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

14.10.2020
mgr Marcelina Radko
"Katalityczne utlenienie organicznych siarczków z użyciem H2O2 jako utleniacza"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

08.10.2020
mgr Aldona Kostuch
"Katalizatory reakcji redukcji tlenu oparte na osadzonych na nośnikach węglowych tlenkach o strukturze spinelu"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

28.09.2020
mgr Monika Hałat
"Ramanowska aktywność optyczna związków biologicznie czynnych: od małych monomerów po złożone układy supramolekularne"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

21.09.2020
mgr inż. Svitlana Sovinska
"Otrzymywanie oraz badanie nanomateriałów z ZnSe dla nowej generacji ogniw fotowoltaicznych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej