Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Ogłoszenie o obronie

13.07.2020
mgr Matylda Stefaniak
"Asymetryczna reakcja hetero Dielsa-Aldera katalizowana kompleksami cynku i żelaza- zastosowanie w syntezie kwasów ulozonowych"
Read More o Ogłoszenie o obronie

Obrona pracy doktorskiej

30.06.2020
mgr Klemens Noga
"Badanie oddziaływań elektronowych w związkach molibdenu o mieszanej walencyjności metodami chemii kwantowej"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

17.05.2020
mgr Klaudia Ciura
"Nośnikowe katalizatory rozkładu N2O: nanospinel kobaltowy rozproszony na podłożach tlenkowych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

09.03.2020
mgr Tomasz Kondratowicz
"Sferyczny tlenek cyrkonu jako baza do otrzymywania materiałów aktywnych katalitycznie w dopalaniu lotnych związków organicznych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

17.02.2020
mgr Ewelina Matuszyk
"Spektroskopia ramanawska w badaniu rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby z wykorzystaniem izolowanych komórek oraz modeli komórkowych w warunkach in vitro"
Read More o Obrona pracy doktorskiej