Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

02.01.2020
mgr inż. Andrzej Baliś
"Hybrydowe materiały polimerowonieorganiczne na bazie mezoporowatych cząstek krzemionkowych ze stałym rdzeniem - wielofunkcyjne nośniki i mikroreaktory"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

10.12.2019
Mgr Katarzyna Kłysik-Trzciańska
"Nowe polielektrolitowe inhibitory wirusa HSV-1"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

03.12.2019
Mgr Damian Chlebda
"Rozwój i zastosowanie metod in situ i operando spektroskopii molekularnej i mikroskopii sił atomowych do badań katalizatorów tlenkowych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

28.10.2019
Mgr Joanna Kapusta-Kołodziej
"Badanie procesu syntezy nanoporowatego tlenku tytanu (Ti02) na drodze elektrochemicznego utleniania w aspekcie jego wykorzystania jako potencjalnego materiału o aktywności fotoelektrochemicznej"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

15.10.2019
Mgr inż. Michał Pacia
"Aktywacja cząsteczek 02, H20 l H202 w procesach fotoindukowanego przeniesienia elektronu"
Read More o Obrona pracy doktorskiej