Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

09.04.2021
mgr Katarzyna Guzdek-Zając
"Bioaktywne wielowarstwowe membrany nanocelulozowe jako potencjalne materiały opatrunkowe"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

07.02.2021
mgr Karolina Chrabąszcz
"Opracowanie spektralnej histopatologii FTIR do detekcji i charakterystyki przerzutowości nowotworowej"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

30.01.2021
mgr Michał Duda
"Synteza, badania strukturalne i fizykochemiczne nowych polimerów koordynacyjnych i nieorganiczno-organicznych materiałów hybrydowych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

15.01.2021
mgr Anna Adamkiewicz-Ostrowska
"Badanie stereoselektywności reakcji Mukaiyamy 2-(trimetylosiloksy)furanu z chiralnymi aldehydami w roztworach wodnych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

12.01.2021
mgr Jadwiga Szczygieł
"Wpływ funkcjonalizacji skrobi na procesy redukcji i sorpcji jonów chromu w środowisku wodnym oraz na jej stabilność termiczną"
Read More o Obrona pracy doktorskiej