Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Obrony prac doktorskich, habilitacje, profesury

Obrona pracy doktorskiej

15.01.2021
mgr Anna Adamkiewicz-Ostrowska
"Badanie stereoselektywności reakcji Mukaiyamy 2-(trimetylosiloksy)furanu z chiralnymi aldehydami w roztworach wodnych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

12.01.2021
mgr Jadwiga Szczygieł
"Wpływ funkcjonalizacji skrobi na procesy redukcji i sorpcji jonów chromu w środowisku wodnym oraz na jej stabilność termiczną"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

09.01.2021
mgr Ewelina Wiercigroch
"Projektowanie nanoczujników SERS do detekcji markerów chorobowych"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

14.10.2020
mgr Marcelina Radko
"Katalityczne utlenienie organicznych siarczków z użyciem H2O2 jako utleniacza"
Read More o Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

08.10.2020
mgr Aldona Kostuch
"Katalizatory reakcji redukcji tlenu oparte na osadzonych na nośnikach węglowych tlenkach o strukturze spinelu"
Read More o Obrona pracy doktorskiej