Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant NCN PRELUDIUM BIS 5 dla prof. dr hab. Kamilli Małek

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki piątej edycji konkursu PRELUDIUM BIS. W bieżącej edycji wybrano 43 projekty, które otrzymają sumarycznie dofinansowanie w wysokości niemal 26 milionów złotych. Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu znalazła się Pani Profesor Kamilla Małek z Zespołu Obrazowania Ramanowskiego, która dzięki grantowi w wysokości 687 311 złotych realizować będzie projekt pn. „Chemia oparta na plazmonach poprzez materiały hybrydowe i konwersję światła w spektroskopii wzmocnionej powierzchniowo”.

Konkurs PRELUDIUM BIS 5 skierowany jest do jednostek prowadzących szkoły doktorskie, a jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. W ramach wsparcia mobilności doktoranci realizujący granty są zobowiązani do odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Kierownikiem projektu PRELUDIUM BIS jest promotor pracy doktorskiej, a doktoranci zostają wybrani w otwartych konkursach. Ważną zmianą w tej edycji konkursu było zniesienie wymogu uzyskania stopnia doktora przez doktoranta realizującego grant jako warunku rozliczenia projektu.

Projekty PRELUDIUM BIS można planować na 36 lub 48 miesięcy. Stypendium dla doktoranta wynosi 5 tys. zł miesięcznie do momentu przeprowadzenia oceny śródokresowej, później wzrasta do wysokości 6 tys. zł miesięcznie. W budżecie projektu można przewidzieć m.in. środki dla kierownika projektu, na materiały i drobny sprzęt, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych.

Serdecznie gratulujemy!

Lista wszystkich laureatów konkursu dostępna jest na stronie NCN.