Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace magisterskie z nagrodami im. Jerzego Habera oraz Andrzeja Pomianowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłosił wyniki konkursów im. Andrzeja Pomianowskiego oraz Jerzego Habera na najlepsze prace magisterskie.

W siódmej edycji konkursu imienia Jerzego Habera na pracę magisterską w dziedzinie chemii, fizyki oraz z pogranicza chemii i biologii, chemii i fizyki lub fizyki i biologii dotyczącą zagadnień katalizy komisja wyłoniła trzech laureatów. Miło nam poinformować, że 2. miejsce ex aequo zdobyły dwie prace dyplomowe zrealizowane na Wydziale Chemii UJ. Promotorem obu prac magisterskich był Pan Profesor Lucjan Chmielarz z Zakładu Technologii Chemicznej UJ.

Laureatami nagrody im. Jerzego Habera zostali: Pani mgr Paulina Michulec (opiekun laboratoryjny: mgr Aleksandra Gomułka) za pracę pt. "Optymalizacja warunków osadzania miedzi na powierzchni MCM-41 oraz MCM-48 pod kątem kontroli jej formy i dyspersji" oraz Pan mgr Mateusz Mendrek (opiekun laboratoryjny: dr Aleksandra Jankowska) za pracę "Badania stabilności katalitycznej mezoporowatych krzemionek dotowanych metalami przejściowymi w procesie selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem".

W konkursie im. Andrzeja Pomianowskiego nagradzane są najlepsze prace magisterskie z dziedziny chemii, fizyki oraz z pogranicza chemii i biologii, chemii i fizyki lub fizyki i biologii dotyczące zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych. W drugiej edycji tego konkursu wśród laureatów znalazł się Pan Piotr Wieczorek, który zdobył 3. miejsce za pracę magisterską pt. „Otrzymywanie i charakterystyka kopolimerowych szczotek fotoaktywnych”. Praca przygotowana została pod opieką Pana Profesora Szczepana Zapotocznego z Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii Wydziału Chemii UJ.

Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród odbyło się 14 grudnia 2023 roku na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!