Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty NCN Miniatura dla naukowców Wydziału Chemii

Narodowe Centrum Nauki opublikowało szóstą i zarazem ostatnią listę rankingową konkursu MINIATURA 7. Granty otrzymało dwudziestu naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy uzyskali wsparcie na takie działania jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne. Wśród laureatów konkursu znalazło się trzech badaczy Wydziału Chemii UJ:

  • dr Maria Madej z Zakładu Chemii Analitycznej – projekt pn. Badania nad generowanymi elektrochemicznie potencjalnymi metabolitami leków antydepresyjnych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (dofinansowanie w wysokości 49 995zł)
  • dr Anna Nowakowska z Zakładu Fizyki Chemicznej – projekt pt. Analiza aktywności mitochondrialnej w czasie rzeczywistym za pomocą obrazowania spektroskopowego (dofinansowanie 49 775zł)
  • dr inż. Jacek Plewka z Zakładu Chemii Organicznej – projekt pn. Odkrycie małocząsteczkowych inhibitorów interfejsu punktu kontrolnego LAG-3/FGL1 (dofinansowanie 49 500zł)

 

Konkurs MINIATURA ma na celu wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego siódmej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 złotych na okres 12 miesięcy. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę.

Serdecznie gratulujemy!

Lista wszystkich laureatów konkursu Miniatura dostępna jest na stronie NCN.