Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Granty NCN Miniatura dla naukowców Wydziału Chemii

Narodowe Centrum Nauki opublikowało szóstą i zarazem ostatnią listę rankingową konkursu MINIATURA 7. Granty otrzymało dwudziestu naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy uzyskali wsparcie na takie działania jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne. Wśród laureatów konkursu znalazło się trzech badaczy Wydziału Chemii UJ:

  • dr Maria Madej z Zakładu Chemii Analitycznej – projekt pn. Badania nad generowanymi elektrochemicznie potencjalnymi metabolitami leków antydepresyjnych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (dofinansowanie w wysokości 49 995zł)
  • dr Anna Nowakowska z Zakładu Fizyki Chemicznej – projekt pt. Analiza aktywności mitochondrialnej w czasie rzeczywistym za pomocą obrazowania spektroskopowego (dofinansowanie 49 775zł)
  • dr inż. Jacek Plewka z Zakładu Chemii Organicznej – projekt pn. Odkrycie małocząsteczkowych inhibitorów interfejsu punktu kontrolnego LAG-3/FGL1 (dofinansowanie 49 500zł)

 

Konkurs MINIATURA ma na celu wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego siódmej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 złotych na okres 12 miesięcy. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę.

Serdecznie gratulujemy!

Lista wszystkich laureatów konkursu Miniatura dostępna jest na stronie NCN.