Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia MEiN dla młodych naukowców Wydziału Chemii UJ

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o przyznaniu stypendiów wybitnym, młodym naukowcom. Stypendia ministra edukacji i nauki przyznawane są młodym naukowcom prowadzącym innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadającym imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Laureaci będą otrzymywać stypendium w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Stypendia otrzymują osoby, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Laureatami konkursu zostało 12 osób prowadzących badania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród nagrodzonych znalazło się czterech naukowców Wydziału Chemii UJ:

  • Mirosław Arczyński
  • dr Monika Gołda-Cępa
  • Gabriela Handzlik
  • dr Karol Wolski

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Marta Grzesiak-Nowak