Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Stypendia MEiN dla młodych naukowców Wydziału Chemii UJ

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o przyznaniu stypendiów wybitnym, młodym naukowcom. Stypendia ministra edukacji i nauki przyznawane są młodym naukowcom prowadzącym innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadającym imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Laureaci będą otrzymywać stypendium w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Stypendia otrzymują osoby, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Laureatami konkursu zostało 12 osób prowadzących badania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród nagrodzonych znalazło się czterech naukowców Wydziału Chemii UJ:

  • Mirosław Arczyński
  • dr Monika Gołda-Cępa
  • Gabriela Handzlik
  • dr Karol Wolski

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Marta Grzesiak-Nowak