Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program stypendialny w ramach projektu SciMat

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uniwersytetowi Jagiellońskiemu środki finansowe w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Program strategiczny „Inicjatywa Doskonałości” obejmuje siedem Priorytetowych Obszarów Badawczych. Jednym z nich jest projekt SciMat realizowany na Wydziale Chemii. Począwszy od roku akademickiego 2020/2021 program ten oferuje stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów I stopnia na kierunkach: Chemia, Chemia Medyczna i Chemia Zrównoważonego Rozwoju. Studenci mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Natomiast dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów II stopnia na kierunkach: Chemia, Chemia Medyczna i Ochrona Środowiska przewidziano stypendia w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Regulamin programu stypendialnego SciMat ukaże się niebawem na stronie Wydziału Chemii i stronach „Inicjatywy doskonałości” https://id.uj.edu.pl

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów I stopnia na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021
pdf
Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów II stopnia na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021
pdf
Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów II stopnia na priorytetowych kierunkach anglojęzycznych w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021
pdf
Terms and Conditions of Incentive Scholarship Award in first-cycle priority study programs at SciMat PRA under the strategic program Excellence Initiative at the Jagiellonian University in 2020/2021
pdf
Terms and Conditions of Incentive Scholarship Award in second-cycle priority study programs at SciMat PRA under the strategic program Excellence Initiative at the Jagiellonian University in 2020/2021
pdf
Terms and Conditions of Incentive Scholarship Award in second-cycle English-language priority study programs at SciMat PRA under the strategic program Excellence Initiative at the Jagiellonian University in 2020/2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga licencjaci i magistranci !

UWAGA MAGISTRANCI

Dwa tygodnie przed egzaminem magisterskim należy przesłać na adres:

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty również należy przesłać.

Informację o zaliczeniu Seminarium magisterskiego i Pracowni magisterskiej przesyła Promotor.

Przed egzaminem magisterskim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.plAKCEPTOWANE.

UWAGA LICENCJACI KIERUNKU CHEMIA

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy przesłać na adres:

monika.jurek@uj.edu.pl

Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

Po przeslaniu tych dokumentów zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty  również należy przesłać. 

  • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

Przed egzaminem licencjackim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.pl AKCEPTOWANE.