Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program stypendialny w ramach projektu SciMat

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uniwersytetowi Jagiellońskiemu środki finansowe w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Program strategiczny „Inicjatywa Doskonałości” obejmuje siedem Priorytetowych Obszarów Badawczych. Jednym z nich jest projekt SciMat realizowany na Wydziale Chemii. Począwszy od roku akademickiego 2020/2021 program ten oferuje stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów I stopnia na kierunkach: Chemia, Chemia Medyczna i Chemia Zrównoważonego Rozwoju. Studenci mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Natomiast dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów II stopnia na kierunkach: Chemia, Chemia Medyczna i Ochrona Środowiska przewidziano stypendia w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Informujemy, że z dniem 28 stycznia 2021 uruchomiony został system umożliwiający zdalne składanie wniosków stypendialnych w programie SciMat. System dostępny jest na stronie https://strefaid.uj.edu.pl/ w zakładce Wnioski stypendialne i jest zatytułowany Stypendia Motywacyjne POB SciMat. Logowanie do systemu jest identyczne jak do uniwersyteckiej skrzynki pocztowej. Wnioski stypendialne mogą być składane jedynie zdalnie. Termin składania wniosków upływa z dniem 28.02.2021r. Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym obowiązujący regulamin, są zamieszczone na tej samej stronie.
Przypominamy, że program stypendialny w tym roku akademickim dotyczy jedynie aktywnych studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia na kierunkach priorytetowych określonych w programie SciMat.

Komunikat Dziekana Wydziału Chemii z 18 stycznia 2021 - dotyczy stypendiów POB SciMat dla studentów I roku pierwszego stopnia

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów I stopnia na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021
pdf
Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów II stopnia na priorytetowych kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021
pdf
Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów II stopnia na priorytetowych kierunkach anglojęzycznych w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021
pdf
Terms and Conditions of Incentive Scholarship Award in first-cycle priority study programs at SciMat PRA under the strategic program Excellence Initiative at the Jagiellonian University in 2020/2021
pdf
Terms and Conditions of Incentive Scholarship Award in second-cycle priority study programs at SciMat PRA under the strategic program Excellence Initiative at the Jagiellonian University in 2020/2021
pdf
Terms and Conditions of Incentive Scholarship Award in second-cycle English-language priority study programs at SciMat PRA under the strategic program Excellence Initiative at the Jagiellonian University in 2020/2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga licencjaci i magistranci !

Tydzień przed egzaminem magisterskim należy przynieść lub przesłać na adres:

Oryginał/Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

LUB
  • wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na język angielski dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 ( Po przesłaniu wniosku zastanie naliczona opłata 60 zł za dyplom + 40 zł za odpis w języku angielskim – nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty również należy przesłać.)
  • Oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią, jakość przekazu audio i wideo–w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest zdalnie oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia
  • Oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach Projektu ZintegrUJ – jeśli dotyczy oświadczenie o wypełnieniu obowiązków
  • Informację o zaliczeniu Seminarium magisterskiego i Pracowni magisterskiej przesyła Promotor.

Przed egzaminem magisterskim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.plAKCEPTOWANE.

Przynajmniej 3 dni przed egzaminem licencjackim należy przesłać na adres:

monika.jurek@uj.edu.pl

Oryginały/ Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem):

LUB
  • wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 (Po przesłaniu wniosku, jeśli dotyczy, zastanie naliczona opłata– nr konta jest indywidualny dla każdego studenta. Potwierdzenie wpłaty również należy przesłać)
  • Oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach Projektu ZintegrUJ, – jeśli dotyczy oświadczenie o wypełnieniu obowiązków
  • Osoby, które robią awansem III rok muszą złożyć podanie do Prodziekana ds. dydaktyki z prośbą o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego

Przed egzaminem licencjackim należy również:

WAŻNE!!! TYLKO DOKUMENTY WYSŁANE Z MAILA W DOMENIE @student.uj.edu.pl AKCEPTOWANE.