Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

26.01.2022
Polskie Towarzystwo Chemiczne - wykład

dr hab. Marlena Gryl
"Benefits and pitfalls of multiple crystal forms – a quantum crystallography perspective "

Konkurs na stanowisko student-stypendysty w projekcie OPUS 13 (dwa stypendia)

Stypendyści będą wykonywali zadania badawcze przewidziane w ramach projektu "Synteza i charakterystyka nowych biomateriałów na bazie trójwymiarowych (3D) wielofunkcyjnych podłoży tytanowych."

Konkurs na stanowisko stypendysty-studenta w projekcie NCN OPUS21

Projekt zatytułowany „W poszukiwaniu rozwiązań dla ograniczeń stosowania temozolomidu (TMZ) w terapii glejaka mózgu”.

Konkurs na stanowisko student-stypendysty w projekcie SONATA 13

Badanie interakcji półprzewodników z uporządkowanymi strukturami metaloorganicznymi (MOF) i jej wpływu na procesy indukowane światłem

15.12.2021
Polskie Towarzystwo Chemiczne - wykład

dr hab. Dariusz Matoga, prof. UJ
"Reaktywne i responsywne sieci metalo-organiczne JUK: od strategii syntezy w kierunku zastosowań"

9 grudnia 2021 - Seminarium Wydziałowe

Wykładowczyni: Prof. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław)
Tytuł wykładu: “Biomimetic analogues of siderophores: from structural probes of ferric ions assimilation to 68Ga/89Zr nuclear imaging"
Język wykładowy: j. polski, a w przypadku udziału obcokrajowców j. angielski
Termin: czwartek 9.12.2021, godz. 11:00
Lokalizacja: Wydział Chemii UJ, sala A1-02

2 grudnia 2021 - Seminarium Wydziałowe

Wykładowca: Prof. dr hab. Karol Grela (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
Tytuł wykładu: "Missions Impossible” in Ruthenium Catalyzed Olefin Metathesis reaction"
Język wykładowy: j. angielski Termin: czwartek 2.12.2021, godz. 11:00
Lokalizacja: Wydział Chemii UJ, sala A1-02

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN Sonata Bis 8

Projekt Sonata Bis 8 2018/30/E/ST5/00531 pt. „Nanostrukturalne elektrody półprzewodnikowe typu rdzeń-powłoka o ściśle określonej geometrii - projektowanie, otrzymywanie i charakterystyka fotoelektrochemiczna