Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie NCN OPUS

pt.:"Kompozytowe materiały do elektrokatalitycznego rozkładu wody: w poszukiwaniu stabilnych układów złożonych z materiałów węglowych i związków metali przejściowych, " nr UMO-2020/37/B/ST5/

Konkurs na stanowisko student-stypendysta w projekcie SONATA 16

pt.:"Układy rdzeniowo-powłokowe o strukturze nanogrzechotek otrzymywane z użyciem templatów polimerowych do termokatalitycznej i fototermokatalitycznej eliminacji lotnych związków organicznych "

21 czerwca 2022 - Seminarium Wydziałowe

Wykładowca: Prof. dr hab. Przemysław Data (Katedra Chemii Fizycznej i Technologii Polimerów, Politechnika Śląska, Gliwice)
Tytuł wykładu: Chemistry in the World of Physics. How to Unify the Knowledge and Get Efficient OLEDs.
Język wykładowy: j. angielski
Termin: wtorek 21.06.2022, godz. 10:00
Lokalizacja: Wydział Chemii UJ, sala A1-01

9 czerwca 2022 - Seminarium Wydziałowe

Wykładowca: Prof. Caroline West (University of Orléans, Francja)
Tytuł wykładu: Benefits of supercritical fluids for the extraction, analysis and purification of synthetic and natural molecules
Język wykładowy: j. angielski
Termin: czwartek 09.06.2021, godz. 13:30
Lokalizacja: Wydział Chemii UJ, sala A1-02

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty w ramach projektu nr 2020/39/I/HS2/00911 pt. „Strategie prewencji konserwatorskiej dla obiektów z poli(chlorku winylu)”

Konkurs na stanowisko typu student-stypendysta w projekcie NCN (2 stanowiska)

OFERTA PRACY w projekcie NCN „Rozwiązania modularne dla nowych wieloskładnikowych materiałów molekularnych"
(2019/35/B/ST5/01481, NCN OPUS 18, kierownik dr hab. Robert Podgajny, prof. UJ)

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko student-stypendysta w projekcie BEETHOVEN CLASSIC 3