Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

kontakt

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instancje związane z ankietami i jakością kształcenia

Na poziomie Wydziału Chemii

 1. prowadzący zajęcia lub mgr inż. Agata Kozioł (koziol@chemia.uj.edu.pl, 12 6632047) - sprawy dotyczące przypisania studentów do grup
 2. pełnomocnik wydziałowy ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia - dr Paweł Kozyra (kozyra@ch.uj.edu.pl, 12 6632081) - sprawy związane z funkcjonowaniem systemu ankietowego
 3. przewodnicząca wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia dr hab. Barbara Gil (gil@chemia.uj.edu.pl)
 4. prodziekan ds. dydaktyki dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ
 5. Wydziałowa Komisja Dydaktyczna
 6. Rada Wydziału Chemii
 

Na poziomie uczelni

 1. Zespół ds. analiz jakości kształcenia
 2. Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształenia: dr Grzegorz Bryda
 3. Uczelniany Zespól Doskonalenia Jakości Kształcenia - pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia - przewodnicząca: dr hab. Maria Próchnicka
 4. Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia - prorektor UJ ds. dydaktyki - przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Mania
 5. Stała Senacka Komisja ds. Nauczania - prorektor UJ ds. dydaktyki - przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Mania

Uwagi dotyczące ankiet na UJ proszę kierować na adres jakosc@uj.edu.pl