Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Dziekanat
pokój D0-03a,b

D0-03a: sprawy związane z tokiem studiów

D0-03b: sprawy socjalne i doktoranckie

Dziekanat przyjmuje studentów w:

  D0-03a D0-3b
poniedziałek   8:30 - 10:30 8:30 - 11:00
wtorek 12:00 - 14:30 12:00 - 15:00
środa   8:30 - 10:30 8:30 - 11:00
czwartek 12:00 - 14:30 12:00 - 15:00
piatek dziekanat nie przyjmuje stron

 
Prodziekan ds. dydaktyki

dr hab. Andrzej Eilmes

e-mail: dziekana@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2758
pokój nr D0-05

 

dyżury: poniedziałek   9:30 - 11:00
  środa   9:00 - 10:00
  czwartek 14:00 - 15:00
 

Zakres spraw obsługiwanych w dziekanacie przez poszczególne osoby

 • mgr Małgorzata Gierczak (12 686 2758) - kierownik dziekanatu
  • prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu naukowego profesora oraz stanowisk: profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego
  • prowadzenie spraw związanych z przewodami habilitacyjnymi i doktorskimi
  • przygotowywanie materiałów i protokołowanie posiedzeń Rady Wydziału
  • sprawy Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Wydział
 • mgr inż. Anna Pocztorenko (12 686 2755)
  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku ochrona środowiska
 • mgr Monika Jurek (12 686 2756)
  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku chemia
 • mgr inż. Anna Grabska (12 686 2754)
  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku chemia medyczna
  • zawieranie umów na zajęcia dydaktyczne
 • Elżbieta Zembala (12 686 2757)
  • sprawy socjalne studentów kierunków chemia i ochrona środowiska (stypendium naukowe, socjalne, akademiki, zapomogi)
  • pensum dydaktyczne
  • prowadzenie spraw zawiązanych z tokiem studiów doktoranckich
  • sprawy socjalne doktorantów
  • zamawianie zajęć dydaktycznych na innych wydziałach
  • zawieranie umów na zajęcia dydaktyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik kierunku Chemia

dr hab. Barbara Gil

e-mail: gil@chemia.uj.edu.pl 
tel.: 12 686 2469
pokój nr C2-18

dyżur: środa   10:00 - 11:00

Kierownik kierunku Chemia Medyczna

dr hab. Małgorzata Brindell

e-mail: brindell@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2500
pokój nr C1-23

dyżur: środa   11:00 - 12:00

Kierownik kierunku Ochrona Środowiska

dr hab. Andrzej Adamski

e-mail: adamski@chemia.uj.edu.pl 
tel.: 12 686 2574
pokój nr D0-23
dyżury:

dziekanat: wtorek 10:00-11:00
  środa 14:00-15:00
  poniedziałek 15:00-16:00

Zastępca kierownika kierunku Ochrona Środowiska

dr hab. Krystyna Żuwała

e-mail: krystyna.zuwala@uj.edu.pl
tel.: 12 6645055
pokój nr 2.64 (Kampus)
dyżur:

pok. 2.64 w budynku przy ul. Gronostajowej 9:

wtorek

czwartek

9:00 - 10:00

13:00 - 14:00

Pełnomocnik ds. kierunku Biochemia

prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

e-mail: lewinski@chemia.uj.edu.pl 
tel.: 12 686 2465
pokój nr C2-09

Pełnomocnik ds. kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia

prof. dr hab. Zbigniew Sojka

e-mail: sojka@chemia.uj.edu.pl 
tel.: 12 6632295 lub 6632224
pokój nr 24b

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich

dr hab. Dariusz Matoga

e-mail: dariusz.matoga@uj.edu.pl
tel.: 12 686 2458
pokój nr C2-02

dyżur: piątek 10:00 - 12:00


więcej informacji o praktykach

Koordynatorzy "Programu MOST"

 • mgr Monika Jurek - studenci Chemii
  tel. 12 686 2756
  e-mail: jurek@chemia.uj.edu.pl
   
 • mgr inż. Anna Pocztorenko - studenci Ochrony środowiska
  tel. 12 686 2755
  e-mail: pocztore@chemia.uj.edu.pl
   
 • Elżbieta Zembala - doktoranci
  tel. 12 686 2757
  e-mail: zembala@chemia.uj.edu.pl