Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

kontakt

Web Content Display Web Content Display

Instancje związane z ankietami i jakością kształcenia

Na poziomie Wydziału Chemii

  1. Prowadzący zajęcia koordynator kierunku - sprawy dotyczące przypisania studentów do grup
  2. Pełnomocnik wydziałowy ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia - dr hab. Paweł Kozyra (kozyra@chemia.uj.edu.pl, 12 686 2477) dr Małgorzata Krzeczkowska (malgorzata.krzeczkowska@uj.edu.pl, 12 686 2430) - sprawy związane z funkcjonowaniem systemu ankietowego
  3. Zespół ds. jakości kształcenia (jakosc@chemia.uj.edu.pl) - przewodnicząca, pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia - dr hab. Monika Srebro-Hooper, prof. UJ (monika.srebro@uj.edu.pl)
  4. Prodziekan ds. dydaktyki -- dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ (pawel.wydro@uj.edu.pl)
  5. Wydziałowa Komisja Dydaktyczna
  6. Rada Wydziału Chemii
 

Na poziomie uczelni

  1. Stała Senacka Komisja ds. Nauczania - prorektor UJ ds. dydaktyki - przewodniczący: prof. dr hab. Armen Edigarian
  2. Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia: dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ
  3. Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia
  4. Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uwagi dotyczące ankiet na UJ proszę kierować na adres jakosc@uj.edu.pl