Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena śródokresowa doktorantów programu Chemia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ

Celem oceny śródokresowej jest weryfikacja postępów doktoranta w połowie podstawowego okresu kształcenia w szkole doktorskiej. Pozytywny wynik oceny śródokresowej oznacza, że ogólny postęp naukowy doktoranta jest wystarczający, aby można się spodziewać terminowego ukończenia pracy doktorskiej.

Ważne dokumenty:

 • Pytania – panel zaawansowane metody analityczne
 • Pytania – panel zaawansowane metody spektroskopowe
 • Pytania – panel zaawansowane metody mikroskopowe
 • Pytania – panel zaawansowane metody obliczeniowe
 • Pytania – panel zaawansowane metody strukturalne
 • Pytania – panel zaawansowane metody syntetyczne
 • Pytania – panel zaawansowana technologia i chemia środowiska
 • Pytania – panel BioPharma

 • Pytania – panel zaawansowane metody spektroskopowe
 • Pytania – panel zaawansowane metody mikroskopowe
 • Pytania – panel zaawansowane metody obliczeniowe i strukturalne
 • Pytania – panel zaawansowane metody syntetyczne i analityczne