Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko stypendysty (doktorant) do realizacji zadań z projektu Sonata

Projekt SONATA pt. „Synteza, struktura i własności polimolibdenianów modyfikowanych związkami organicznymi zawierającymi grupy karboksylowe
Read More o Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko stypendysty (doktorant) do realizacji zadań z projektu Sonata

Stypendysta w projekcie OPUS

Kwazi-równowagowa termodesorpcja jako nowa metoda badania adsorpcji wody w porowatych polimerach koordynacyjnych oraz ich trwałości hydrotermalnej
Read More o Stypendysta w projekcie OPUS

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym (dwa etaty)

Projekt badawczy NCN OPUS18 „Sieci MOF o mieszanych łącznikach do chemosensorów z odpowiedzią fotoluminescencyjną i elektryczną” UMO-2019/35/B/ST5/01067
Read More o Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym (dwa etaty)

Konferencja Plastik 2020

Zdalna konferencja "Innowacyjne zarządzanie tworzywami sztucznymi - głos różnych grup interesariuszy"
Read More o Konferencja Plastik 2020

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko student-stypendysta w projekcie Sonata Bis 8

W ramach ogłoszonego 28 sierpnia 2019 konkursu na stanowisko student-stypendysta w projekcie Sonata Bis 8 2018/30/E/ST5/00531 pt. „Nanostrukturalne elektrody półprzewodnikowe typu rdzeń-powłoka o ściśle określonej geometrii - projektowanie, otrzymywanie i charakterystyka fotoelektrochemiczna”, kierowanym przez dr hab. Leszka Zaraskę prof. UJ, zgłosiło się trzech kandydatów: Aleksandra Knapik, Mariola Luks oraz Nastassia Zhloba.
Read More o Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko student-stypendysta w projekcie Sonata Bis 8