Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Ogłoszenia

Komunikat nr 1
Wydziałowej Komisji Wyborczej
z 29 stycznia 2020 roku

w sprawie:
wyboru elektorów w obwodzie nr 1 (nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego) Okręgu VIII (Wydział Chemii UJ)
Read More o Komunikat nr 1
Wydziałowej Komisji Wyborczej
z 29 stycznia 2020 roku

Centrum Transferu Technologii

w ramach działań ukierunkowanych na komercjalizację wyników badań naukowych ogłasza konkurs na dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla Innowacji opracowanych przez zespoły badawcze UJ.
Read More o Centrum Transferu Technologii

Zapytanie ofertowe

dotyczące wyboru pracownika naukowego do realizacji projektu TEAM: „In quest of a more efficient quantum solar energy exploitation in energy downhill and uphill photocatalytic processes (INGENIOUS)” finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
Read More o Zapytanie ofertowe

Konkurs no stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym

nr 2017/27/B/ST4/01155
Wielowartościowe tlenki metali przejściowych jako katalizatory redoksowe - od badań podstawowych do projektowanych właściwości i reaktywności katalitycznej
Read More o Konkurs no stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta zaangażowanego w realizację projektu badawczego nr 2017/27/B/ST4/01155
„Wielowartościowe tlenki metali przejściowych jako katalizatory redoksowe - od badań podstawowych do projektowanych właściwości i reaktywności katalitycznej”.
Read More o Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta