Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Analitycznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZESPOŁY NAUKOWE

Zespół Analitycznych Technik Przepływowych

prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Główne kierunki badań
 1. Rozwijanie metodologii kalibracyjnej w analizie przepływowej
 2. Opracowanie nowych metod analizy wieloskładnikowej i specjacyjnej
 3. Zastosowanie technik przepływowych do zatężania próbek
 4. Badania nad sensorami i biosensorami elektrochemicznymi
 5. Badania identyfikacyjne i porównawcze śladów kryminalistycznych
 6. Opracowanie nowych procedur w analizie materiałów biologicznych

dr hab. Stanisław Walas

Grupa badawcza Analitycznej Spektrometrii Atomowej

Główne kierunki badań

 1. Zastosowanie metod spektrometrii atomowej w analizie pierwiastkowej różnych materiałów – optymalizacja i walidacja oznaczeń
 2. Preparatyka i badanie nowych sorbentów pod kątem zastosowań do zatężania pierwiastków metodą wstrzykowej analizy przepływowej i ich oznaczeń metodami spektrometrii atomowej
 3. Przygotowanie (mineralizacja) próbek biologicznych dla celów analizy pierwiastkowej
 4. Ocena wpływu warunków wzrostu roślin na zawartości wybranych pierwiastków w różnych ich częściach jak również odpowiednie korelacje
 5. Kalibracja metody LA ICP MS oraz oznaczanie i mapowanie wybranych pierwiastków

prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski

Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych

Główne kierunki badań

 1. Lipidomika: poszukiwane markerów lipidowych schorzeń psychicznych, neurodegeneracyjnych i zaburzeń metabolicznych – oznaczanie kwasów tłuszczowych i lipidów w zróżnicowanych jednostkach chorobowych
 2. Wykorzystanie hodowli komórkowych w badaniu mechanizmów działania benzylopiperazyny (dopalacz) i inhibitorów proteazy stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV
 3. Zastosowanie technik mapowania (bioimaging) pierwiastków i związków organicznych w tkankach
 4. Opracowanie i rozwijanie procedur analitycznych oznaczania ksenobiotyków nieorganicznych i organicznych w materiałach klasycznych (krew, mocz) i alternatywnych (ślina, włosy, paznokcie, smółka) dla potrzeb analityki toksykologicznej i diagnostyki laboratoryjnej