Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Analitycznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Analitycznej

dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ - kierownik

tel: +48 12 686 2418
pokój D3-22
e-mail: kochana@chemia.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Analiz Sądowych i Klinicznych
dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ

Główne kierunki badań:

 1. Badania analityczne śladów kryminalistycznych
 2. Nowe metody analizy materiałów biologicznych
 3. Systemy lab-on-chip w analizach sądowych i klinicznych
 4. Badanie układów biochemicznych pod kątem analitycznym
 5. Budowa i zastosowanie mikroukładów analitycznych w chemii sądowej i klinicznej
 6. Rozwój technik chromatograficznych i technik elektroforezy kapilarnej dla potrzeb analiz sądowych, klinicznych i farmaceutycznych
 7. Nowe metody oceny jakości metod analitycznych
 8. Wdrażanie idei zielonej chemii do laboratorium analitycznego
 9. Badania spektroskopowe śladów biologicznych
 10. Metody chemometryczne w identyfikacji śladów kryminalistycznych
 

Zespół Analiz Środowiskowych i Biomedycznych
dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ

Główne kierunki badań:

Opracowanie nowych metod i procedur analitycznych przeznaczonych do analiz środowiskowych i biomedycznych

 1. Badania nad sensorami i biosensorami
 2. Opracowanie nowych metod analizy wieloskładnikowej i specjacyjnej
 3. Rozwijanie metodyk obrazowania składu pierwiastkowego z wykorzystaniem techniki LA-ICP-MS
 4. Opracowanie nowych procedur analitycznych w technikach spektrometrii atomowej
 5. Rozwijanie nowych metod analizy przepływowej
 6. Opracowanie mikroprzepływowych urządzeń analityczno-diagnostycznych tworzonych z zastosowaniem druku 3D lub z wykorzystaniem papieru jako materiału bazowego (µPADs)
 

Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych
prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski

Główne kierunki badań

 1. Lipidomika: poszukiwane markerów lipidowych schorzeń psychicznych, neurodegeneracyjnych i zaburzeń metabolicznych – oznaczanie kwasów tłuszczowych i lipidów w zróżnicowanych jednostkach chorobowych
 2. Wykorzystanie hodowli komórkowych w badaniu mechanizmów działania benzylopiperazyny (dopalacz) i inhibitorów proteazy stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV
 3. Zastosowanie technik mapowania (bioimaging) pierwiastków i związków organicznych w tkankach
 4. Opracowanie i rozwijanie procedur analitycznych oznaczania ksenobiotyków nieorganicznych i organicznych w materiałach klasycznych (krew, mocz) i alternatywnych (ślina, włosy, paznokcie, smółka) dla potrzeb analityki toksykologicznej i diagnostyki laboratoryjnej