Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Chemii Analitycznej

Web Content Display Web Content Display

Zakład Chemii Analitycznej

prof. dr hab. Paweł Kościelniak - kierownik

tel: +48 12 686 2411
pokój D3-10
e-mail: koscieln@chemia.uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Zespół Analitycznych Technik Przepływowych
prof. dr hab. Paweł Kościelniak
spis pracowników

Główne kierunki badań:

  1. Rozwijanie metodologii kalibracyjnej w analizie przepływowej
  2. Opracowanie nowych metod analizy wieloskładnikowej i specjacyjnej
  3. Zastosowanie technik przepływowych do zatężania próbek
  4. Badania nad sensorami i biosensorami elektrochemicznymi
  5. Badania identyfikacyjne i porównawcze śladów kryminalistycznych
  6. Opracowanie nowych procedur w analizie materiałów biologicznych

Grupa badawcza Analitycznej Spektrometrii Atomowej
dr hab. Stanisław Walas, prof. UJ

Główne kierunki badań:

2. Preparatyka i badanie nowych sorbentów pod kątem zastosowań do zatężania pierwiastków metodą wstrzykowej analizy przepływowej i ich oznaczeń metodami spektrometrii atomowej
3. Przygotowanie (mineralizacja) próbek biologicznych dla celów analizy pierwiastkowej
4. Ocena wpływu warunków wzrostu roślin na zawartości wybranych pierwiastków w różnych ich częściach jak również odpowiednie korelacje
5. Kalibracja metody LA ICP MS oraz oznaczanie i mapowanie wybranych pierwiastków

 

Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych
prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
spis pracowników

Główne kierunki badań

  1. Lipidomika: poszukiwane markerów lipidowych schorzeń psychicznych, neurodegeneracyjnych i zaburzeń metabolicznych – oznaczanie kwasów tłuszczowych i lipidów w zróżnicowanych jednostkach chorobowych
  2. Wykorzystanie hodowli komórkowych w badaniu mechanizmów działania benzylopiperazyny (dopalacz) i inhibitorów proteazy stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV
  3. Zastosowanie technik mapowania (bioimaging) pierwiastków i związków organicznych w tkankach
  4. Opracowanie i rozwijanie procedur analitycznych oznaczania ksenobiotyków nieorganicznych i organicznych w materiałach klasycznych (krew, mocz) i alternatywnych (ślina, włosy, paznokcie, smółka) dla potrzeb analityki toksykologicznej i diagnostyki laboratoryjnej