Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inauguracja działalności Regionalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na UJ

„Jestem niezwykle rad, że w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju włączony będzie szereg fantastycznych uczelni i środowisk naukowych. Myślę, że wypracują Państwo zarówno bardzo ciekawe idee dotyczące edukacji, jak też inspirujące i stymulujące pomysły nowych programów badawczych. Cieszę się, że przedsięwzięcie to rozwija się na Wydziale Chemii, co wskazuje na bardzo silny, innowacyjny fundament dla zagadnień zrównoważonego rozwoju. [...] To właśnie w naukach przyrodniczych i ścisłych, ale w powiązaniu z naukami społecznymi, które zajmują się człowiekiem i ekonomią, muszą być wypracowywane nowoczesne rozwiązania istotne dla współczesnego świata. Zrównoważony rozwój to zagadnienie absolutnie interdyscyplinarne, przekraczające granice, które zwykle tak bardzo lubimy wyznaczać, a tutaj nie ma granic, tutaj wyzwaniem jest tylko przekraczanie granic naszej dotychczasowej wiedzy. […] Chciałbym, by to przedsięwzięcie powiodło się, a partnerzy Centrum spotykali się regularnie na takich podsumowujących walnych zgromadzeniach, na których będzie można powiedzieć: wykonaliśmy następny milowy krok! Życzmy sobie tej satysfakcji w kolejnych latach funkcjonowania tej sieci” – zakończył swe powitalne przemówienie Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak.

„Wydział Chemii przywiązuje szczególną wagę do zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, czego przykładem jest prowadzony kierunek studiów Chemia Zrównoważonego Rozwoju. Chcemy, aby ten kierunek kończyły osoby, które będą dbać o rozwój kraju i naszego otoczenia, oraz posiadać specjalistyczną wiedzę pozwalającą na fachową, służącą społeczeństwu, ocenę zachodzących zjawisk i podejmowanych działań” - powiedział prof. dr hab. Wojciech Macyk – Dziekan Wydziału Chemii UJ.

 

W dniu 16 stycznia 2024 r. na Wydziale Chemii UJ odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Regionalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Polska Południowa (RCE PP). Spotkanie miało charakter Walnego Zgromadzenia przedstawicieli instytucji tworzących Centrum. Walne zgromadzenie wybrało Radę Programową Centrum, zaakceptowało tworzenie zespołów tematycznych, w ramach których prowadzone będą prace Centrum oraz wytyczyło plan działań na najbliższy czas.

RCE to Regionalne Centra Eksperckie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju certyfikowane przez Instytut Badań Zaawansowanych nad Zrównoważonym Rozwojem przy Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych (IAS-UNU) w Tokio. Obecnie w skład sieci wchodzi ponad 180 RCE z 60 krajów. Regionalne Centra Eksperckie są strukturami sieciowymi. W skład RCE wchodzą różnego typu instytucje edukacyjne, instytucje lokalnej administracji, parki narodowe, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które w danym regionie działają na rzecz zrównoważonego rozwoju.

We wrześniu 2022 roku konsorcjum składające się z ponad 60 instytucji i organizacji z Polski Południowej (województwo małopolskie, śląskie i opolskie) złożyło do IAS-UNU w Tokio wniosek o przyjęcie do światowej sieci RCE. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i RCE Polska Południowa zostało oficjalnie przyjęte 20 stycznia 2023. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Jagielloński, a sprawami organizacyjnymi zajmuje się Wydział Chemii UJ, gdyż przedstawiciele Wydziału byli inicjatorami utworzenia RCE PP. W strukturze Wydziału Chemii, pod koniec 2023 r, utworzono sekretariat RCE koordynujący działania Centrum. Członkami założycielami RCE PP, oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski, a także szkoły, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające w obszarze zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w województwach Małopolskim, Śląskim i Opolskim.

ARŁ, 19.01.2024