Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Chemii UJ w rankingu PERSPEKTYWY 2023

Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 Uniwersytet Jagielloński i ex aequo - Uniwersytet Warszawski to najlepsze polskie uczelnie.

Kierunki chemia oraz ochrona środowiska prowadzone przez Wydział Chemii UJ po raz kolejny zostały sklasyfikowane w czołówce Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy zajmując w tegorocznej edycji 2. lokatę w swoich kategoriach. Wśród najlepszych kierunków studiów aż 11 realizowanych jest na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W Rankingu Kierunków Studiów 2023 oceniono 74 kierunki w 9. dziedzinach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich ponad 1700, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Wydział Chemii UJ aktualnie prowadzi rekrutację na studia na kierunkach:

  • Chemia (studia I i II stopnia)
  • Chemia medyczna (studia I i II stopnia)
  • Chemia zrównoważonego rozwoju (studia I i II stopnia)
  • Ochrona środowiska (studia II stopnia)

Szczegóły oferty: irk.uj.edu.pl