Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odnowienie doktoratów Prof. J. Datki i Prof. J. Klinowskiego

W dniu 12 czerwca 2023 r. w Auli Collegium Maius odbyła się uroczystość odnowienia po 50 latach doktoratów Pana Profesora Jerzego Datki oraz Pana Profesora Jacka Klinowskiego. Wydarzeniu przewodniczył Prorektor UJ ds. badań naukowych Profesor Piotr Kuśtrowski.

Dyplomy wręczono podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału. Dziekan Wydziału Chemii Profesor Wojciech Macyk odczytał łacińską treść dyplomów, a laudacje wygłosili Pani Profesor Barbara Gil oraz Pan Profesor Zbigniew Sojka.

W dyplomie odnowienia doktoratu Profesora Jerzego Datki podkreślono jego znaczący wkład w rozwój metod spektroskopii w podczerwieni dedykowanych zrozumieniu zjawisk i procesów zachodzących w mikroporowatych glinokrzemianach, a także zasługi w kształtowaniu pasji poszerzania wiedzy i potrzeby poszukiwania prawdy naukowej w kilku pokoleniach adeptów chemii.

Profesor Jacek Klinowski otrzymał wyróżnienie w szczególności za pionierskie zastosowania i wkład w rozwój metod spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego do badania ciał stałych, a także niestrudzone wytyczanie ścieżek w nowatorskich badaniach łączących obszary chemii, fizyki i matematyki do zrozumienia struktury i topologii materiałów porowatych.

Serdecznie gratulujemy!

Zobacz galerię zdjęć