Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medal „Merentibus” dla Prof. Oliviera Martin

Na wniosek Rady Wydziału Chemii UJ, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Konwent Godności Honorowych, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydował o przyznaniu Profesorowi Olivierowi Martin (Instytut Chemii Organicznej i Analitycznej Uniwersytetu w Orleanie) medalu Merentibus. Odznaczenie przyznawane jest osobom, organizacjom lub instytucjom zarówno z kraju, jak i z zagranicy w uznaniu ich szczególnych zasług dla najstarszej polskiej uczelni. Uroczystość uhonorowania prof. Martin odbyła się pod przewodnictwem prorektora UJ ds. badań naukowych prof. Piotra Kuśtrowskiego w dniu 22 maja w auli Collegium Maius.  

Profesor Olivier Martin jest wybitnym szwajcarskim chemikiem związanym z Uniwersytetem w Orleanie. Profesor był pomysłodawcą poszerzenia o nauki chemiczne, trwającej od lat 90. ubiegłego wieku owocnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Orleanie i Uniwersytetem Jagiellońskim. Jak podkreśliła w swojej laudacji prof. Grażyna Stochel, przez wiele lat z ogromnym zaangażowaniem koordynował i rozwijał współpracę naukową i dydaktyczną w zakresie nauk chemicznych. Profesor uczestniczył we wszystkich istotnych elementach współpracy pomiędzy obu uczelniami poczynając od opracowania programu wspólnych studiów, poprzez prowadzenie wykładów i seminariów w UJ i opiekę nad stażami badawczymi polskich studentów w laboratoriach Instytutu ICOA w Orleanie, promotorstwo prac magisterskich i doktorskich, aż po organizację wizyt dydaktycznych polskiej kadry naukowej w Orleanie.

Dziękując za wyróżnienie Prof. Martin wyraził radość i satysfakcję z wieloletniej owocnej współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wymieniając wśród nich m.in. prof. Grażynę Stochel, prof. Claudine Kiedę oraz prof. Karola Musioła, a także Wydział Chemii UJ, którego partnerstwo z Uniwersytetem w Orleanie zaowocowało, jak podkreślił, m.in. publikacją 40 artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych.

Pełna relacja z uroczystości dostępna jest na stronie głównej UJ.

Zobacz galerię zdjęć