Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

3rd International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-3)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „3rd International Workshop on Functional Nanostructured Materials”, która odbędzie się w dniach 6-8 października 2021 w Krakowie na Wydziale Chemii UJ.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół zagadnień z zakresu chemii nanomateriałów, podzielonych na trzy sesje tematyczne, tj.:

  1. synteza i zastosowanie nanomateriałów,
  2. biomateriały nanostrukturalne,
  3. nanomateriały do konwersji i magazynowania energii.

Uczestnicy będą mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach tematycznych dotyczących m.in. technik eksperymentalnych, pisania publikacji oraz przygotowania aplikacji grantowych.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów to 30.06.2021 w przypadku prezentacji ustnych oraz 15.09.2021 w przypadku prezentacji posterowych.

Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie www.funam.confer.uj.edu.pl.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z organizatorami: funam@uj.edu.pl.

Komitet Organizacyjny