Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NCN Lista rankingowa projektów

NCN Lista rankingowa projektów

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 i SONATA 13. Wśród laureatów znajdują się również badacze z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W konkursie MAESTRO do finansowania zakwalifikowano projekt „Małocząsteczkowe inhibitory charakteryzujące oddziaływanie pomiędzy zewnątrzkomórkowymi domenami receptora programowanej śmierci (PD-1) i liganda (PD-L1)” kierowany przez prof. dr. Tadeusza Holaka. W konkursie HARMONIA finansowanie uzyskał projekt dr. hab. prof. UJ Grzegorza Sulki, a w konkursie SONATA BIS projekty zgłoszone przez dr. hab. Mariusza Mitoraja i dr. hab. Piotra Pietrzyka. W konkursie SONATA finansowanie przyznano projektom kierowanym przez: dr Magdalenę Jarosz, dr Joannę Kuncewicz, dr. Marcina Oszajcę i dr. Mariusza Radonia. Tytuły projektów, ich krótkie opisy i kwoty przyznanego finansowana znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-02-15-maestro9-harmonia9-sonatabis8-sonata13

ARL