Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20 grudnia 2018 - Seminarium Wydziałowe

20 grudnia 2018 - Seminarium Wydziałowe

Serdecznie zapraszamy na Seminarium Wydziałowe, w trakcie, którego dr inż. Maciej Śmiechowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, wygłosi wykład zatytułowany:
"Obliczeniowa spektroskopia oscylacyjna jako użyteczne narzędzie wspomagające interpretację wyników eksperymentów "

Seminarium odbędzie się we czwartek 20.12.2018 r, o godzinie 10:00, w sali A0-01a, na Wydziale Chemii.

Abstrakt

Obliczeniowa spektroskopia oscylacyjna jako użyteczne narzędzie wspomagające interpretację wyników eksperymentów

Spektroskopia oscylacyjna znajduje rozliczne zastosowania w chemii fizycznej roztworów, gdyż widma oscylacyjne są czułym wskaźnikiem oddziaływań międzycząsteczkowych, w tym zwłaszcza wiązań wodorowych. Bogactwo danych doświadczalnych dostarczanych przez spektroskopię oscylacyjną wymaga adekwatnych technik obliczeniowych, które mogą pełnić rolę wspomagającą w interpretacji wyników eksperymentów. Obliczeniowa spektroskopia oscylacyjna jest relatywnie młodą i wciąż rozwijającą się dziedziną chemii obliczeniowej, której zastosowania interpretacyjne i predykcyjne są dopiero odkrywane. Zastosowanie dynamiki molekularnej ab initio lub klasycznej dynamiki molekularnej w oparciu o polaryzowalne pola siłowe pozwala wygenerować trajektorię momentu dipolowego bądź polaryzowalności układu z dużą dokładnością niezbędną do otrzymania widm o jakości adekwatnej do porównania z danymi eksperymentalnymi lub przewidywania nowych, dotąd niezbadanych własności układu. Zastosowanie nowatorskich technik przestrzennie rozdzielczej analizy widm oscylacyjnych pozwala na ich analizę z rozdzielczością przestrzenną niedostępną eksperymentalnie i pozwala zrozumieć charakter obecnych w układzie oddziaływań międzycząsteczkowych i sprzężeń dipolowych.