Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

27 listopada 2018 - Seminarium Wydziałowe

Serdecznie zapraszamy na Seminarium Wydziałowe, w trakcie którego dr hab. Paweł Zarzycki, profesor Politechniki Koszalińskiej, wygłosi wykład zatytułowany:
"Wybrane problemy analizy organicznych związków bioaktywnych w próbkach złożonych – od ścieków i spiruliny po grunt księżycowy"

Seminarium odbedzie się 27 listopada o godz. 10:00 w sali A0-04, na Wydziale Chemii.PAWEŁ K. ZARZYCKI jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Obecnie jest kierownikiem Katedry Technologii Środowiskowych i Bioanalityki Politechniki Koszaliń skiej. Swoje najważniejsze projekty badawcze prowadził jako Visiting Academic oraz Visiting Professor w Mothers and Babies Research Centre NSW, Australia; John Hunter Hospital NSW, Australia; University of Newcastle NSW, Australia; University of Adelaide S A, Australia; Toyohashi University of Technology, Japonia. Był stypendystą Gladys M. Brawn Research Fellowship, Japan Society for Promotion of Science, jak również The Robinson Institute Fellowship. Jego badania naukowe zlokalizowane są w obszarach chemii supramolekularnej, chemii fizycznej, technik rozdzielania (elektroforeza, chromatografia), matematyki stosowanej (statystyka wielowariancyjna, chemometria, big data mining/PCA), sensoryki (czujniki grafitowe, paper based microfluidic devices,), biochemii/m edycyny/farmacji (sterydy, WWA, spirulina, hopanoidy) oraz inżynierii materiałowej (substancje makrocykliczne, roztwory termochromowe, oddziaływania elektrostatyczne, przejścia fazowe w ciekłych układach dwu i trójskładnikowych, nanoproszki diamentowe w bi oaktywnych opakowaniach do żywności). Dużą część dorobku stanowią prace dotyczące chemii żywności (antyoksydanty, metabolomika, cyanobakterie) oraz inżynierii i ochrony środowiska (eliminacja modulatorów hormonalnych w ekosystemów wodnych oraz w trakcie pr ocesów technologicznych oczyszczania ścieków, skład pyłów w przewodach dymowych) .