Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrona pracy doktorskiej

Mgr Magdalena Lupa-Myszkowska
"Opracowanie post-syntetycznej modyfikacji sieci MOF z podejściem mechanochemicznym w celu indukowania i kontroli przewodnictwa protonowego"

Rozprawa doktorska, streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są na stronie https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl