Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Synteza stabilnych, przewodzących filmów polimerowych

Abstrakt graficzny artykułu dostępnego na stronie: https://doi.org/10.1002/smll.202309216W czasopiśmie Small ukazał się artykuł naukowy pt. „Self-Templating Copolymerization to Produce Robust Conductive Nanocoatings Based on Conjugated Polymer Brushes with Implementable Memristive Characteristics”, będący efektem realizacji grantu naukowego SONATA 14 (2018/31/D/ST5/00868) kierowanego przez dr. Karola Wolskiego z Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii. Badania zaprezentowane w publikacji są efektem współpracy członków Zespołu Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów: dr. Karola Wolskiego, mgr. Joanny Smendy, mgr. Wojciecha Świerza, prof. dr hab. Szczepana Zapotocznego z dr. Pawłem Dąbczyńskim z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz z dr. Mateuszem Marcem z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH.

W artykule przedstawiono efektywną metodę syntezy przewodzących nanoszczotek polimerowych, która bazuje na kopolimeryzacji bocznych grup tiofenowych w tzw. szczotkach prekursorowych z cząsteczkami 3-metylotiofenu. Otrzymane w ten sposób pokrycia wykazują wysokie przewodnictwo, które można regulować w zakresie kilku rzędów wielkości poprzez zmianę: grubości szczotek prekursorowych, stężenia 3-metylotiofenu oraz stężenia i rodzaju czynnika domieszkującego. Uzyskane warstwy wykazują o wiele wyższą stabilność przewodnictwa w warunkach pokojowych w porównaniu do klasycznych filmów polimerowych na bazie politiofenu, które szybko degradują na powietrzu. Dzięki kowalencyjnemu zakotwiczeniu łańcuchów polimerowych do podłoża, a także połączeniom wewnątrz- i międzycząsteczkowym w obrębie szczotek, wytworzono wytrzymałe mechanicznie nanopowłoki o grubościach 30-70 nm, które można czyścić mechaniczne. Te unikalne cechy, które są niezwykle rzadko spotykane w przewodzących cienkich filmach polimerowych, stwarzającą możliwość wykorzystania otrzymanych materiałów w wysoce stabilnych elektrodach organicznych, które mogą nadawać się do recyklingu.

Opracowana metodologia została również zastosowana do wytwarzania mieszanych szczotek polimerowych opartych na sprzężonych łańcuchach politiofenowych i jonowych łańcuchach poli(p-styrenosulfonianu sodu) (PSSNA). Wykazano, że przy odpowiednio wysokiej zawartości PSSNa w szczotkach mieszanych można uzyskać cienkie warstwy organiczne wykazujące właściwości memrystywne, których przewodnictwo może być przełączane poprzez przykładane impulsy prądowe. Najważniejsze etapy syntezy szczotek przewodzących i szczotek mieszanych przeprowadzono w warunkach pokojowych i uproszczonym układzie reakcyjnym, który potencjalnie stwarza możliwości zwiększenia skali produkcji tych unikalnych filmów polimerowych.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przypisana czasopismu Small wynosi 200 (Impact Factor czasopisma to 13.3).

Small, 2024, 2309216

Zdjęcie pierwszej strony artykułu dostępnego na stronie: https://doi.org/10.1002/smll.202309216